Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България се провежда днес

Енергетика / България
3E news
1958
article picture alt description

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България ще се проведе днес в София.

Тя се организира от Българската стопанска камара, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.

Събитието ще се проведе в сградата на БСК на ул. Чаталджа, а 3eNews e медиен партньор.

Ще се дискутират и темите за настоящето и бъдеще на финансовите инструменти в подкрепа на прехода към чиста енергия, решения в подкрепа на инвестициите в устойчива енергия на местно равнище, както и за системно финансиране на устойчива енергия след изчерпването на публичните финансови ресурси.

Сред участниците във форума се очаква да бъдат министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев, председателят на УС на Българската стопанска камара Добри Митрев. 

За първи път от няколко години новият политически сезон в България започва с редовно правителство и работещ парламент, но въпреки това изборната тема отново е на дневен ред. Този път във фокуса са местните избори, а именно общините са водещ фактор за изпълнението на политиките в областта на климата и енергетиката. От тях се очакват обществена активност и конкретни проектни инициативи, свързани с реализирането на инвестициите в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите по структурните и кохезионни политики на ЕС. Заедно с това, местните власти имат водещата роля и при прилагането на финансовите механизми и инструменти, обсъждани в поредицата кръгли маси за финансиране за енергийна ефективност, проведени в България в последните две години.

На национално равнище за съжаление все още липсва консенсус и стратегическа визия по отношение на тези политики. Напредъкът по изпълнението на планираните реформи изостава сериозно, бави се и представянето на териториалните планове за справедлив преход, докато липсата на инициативи за оползотворяване на достъпни ресурси по инструменти като Модернизационния фонд и забавената актуализация на НПВУ по инициативата RePowerEU поставят огромен финансов ресурс в сериозен риск.

В същото време стратегическата и регулаторна рамка на европейско равнище продължава да се развива в посока на повишени амбиции в рамките на общите климатични и енергийни политики. Неотдавна приетата Директива за енергийната ефективност поставя нови, по-високи и обвързващи на национално равнище цели. В последен етап е работата и по новата версия на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, за която вече е ясно, че ще постави изключително амбициозни минимални цели за енергийните характеристики както на новите сгради, така и при изпълнение на проекти за сградно обновяване в България.

В този контекст, настоящата кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност ще обсъди възможностите за приемане на споделена визия за националните приоритети в областта на устойчивото използване на енергията. Дискусиите по отношение на националната стратегическа рамка ще бъдат обвързани с конкретни секторни политики, които биха направили възможно реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност на пазарен принцип при очакваното изчерпването на средствата по наличните инвестиционни програми и намаляване на интензитета на публичната подкрепа. Във фокуса на събитието ще бъдат поставени и въпросите за изграждане на местен капацитет и въвеждане на решения за интегрирано управление на енергийните политики на местно равнище, което ще позволи ефективното сътрудничество с различни заинтересовани страни и ще улесни достъпа до алтернативни ресурси които да заменят типичните начини за финансиране, използвани до този момент от българските местни власти и бизнес.

 Събитието може да се проследи и в онлайн платформата ZOOM.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща