Кампаниите за природата, които най-много вдъхновиха

Българска фондация Биоразнообразие връчи своите годишни награди в шест категории.

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
419
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Много се радваме на това признание, каза Петър Стоянов от екип "Въздух" на екологично сдружение "За Земята", който получи също награда на журито.

Българска фондация Биоразнообразие връчи вчера своите годишни награди за биоразнообразие и климат в шест категории най-успешна кампания, най-добър журналистически материал, активист за биоразнообразието и климата, инициативи с локално значение, политик с най-голямо внимание към българската природа и климат. Годишните награди за биоразнообразие ежегодно отличават най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката. С какво се отличиха наградите тази година ли? Бяха номинирани изключително интересни кампании, за първи път имаше толкова много номинирани журналисти и за първа година без нито един номиниран политик. 

Наградата на публиката и на журито спечели кампанията на Гората.БГ, която успя да привлече толкова много доброволци и да надхвърли целта от 1 млн. засадени дръвчета. Гората.бг вече може да се похвали със засаждането на 2 милиона дръвчета, което мотивира и поставянето на нова цел - 3 милиона дървета в България до 2025 година като е на път да изпълни и тази цел много по-рано.

Гората.бг разшириха своите кампании като освен садене и подаряване на дървета, активно подпомогнаха и други каузи. Акциите им са многобройни и различни, но общото между тях са благородните мотиви на организаторите - "подаряваме", "спасяваме" и "подкрепяме" присъства във всяко тяхно ФБ събитие. За периода от май 2022 до май 2023 г. бяха организирани 44 различни кампании, в които подаряваха дървета в различни градове, почистваха Панчаревското езеро, откликнаха на страданията на пострадалите от наводненията в карловските села. 

Другата кампания, която спечели награда на журито е на екологично сдружение "За Земята".

Усилията на организацията през годината в сферата извадиха на показ за първи път толкова публично съществуването на отричан от институциите сериозен проблем с въздуха на града. София не само е най-големият град на България и този с най-тежък автомобилен трафик. Проучвания показват, че това е градът в Европа (сред големите градове) с най-много автомобили на глава от населението и то с чувствителна преднина. Въпреки това Столична община и българските държавни институции твърдят, че замърсяването с азотен диоксид в българските градове на практика не съществува. Инсталираните от институциите крайно недостатъчни на брой измервателни станции не отчитат превишавания на средните нива на този замърсител във въздуха, противно на всякаква логика.
Това стана причина екип „Въздух“ на екологично сдружение „За Земята“ да извърши собствено целогодишно измерване на концентрациите на NO2 в пъти повече точки в града и през 2022 г. да публикува доклад, който показва, че в 19 от общо 27 избрани точни за изследване в столицата средногодишните стойности са над законовата норма. Данните бяха потвърдени и от едномесечно измерване на азотен диоксид в София с участието на 80 доброволци в средата на годината, отново по инициатива на „За Земята“. 

Кои са останалите вдъхновяващи кампании?

Изчисти планините на "За Земята"

Друга кампания на "За Земята" също беше номинирана в тази категория. Кампанията "Изчисти планините" стартира миналата година като надграждане на високопланинските почиствания, които "За Земята" организира повече от 20 години. Фокусът ѝ е отговорното планинарство като обхваща всички в планината - хижари, планински водачи, туроператори, дирекции на паркове, планинари, туристи и други организации и хора свързани с планината.
През 2022 г. бяха организирани 2 почиствания - в природен парк "Странджа" и в национален парк "Рила" и редица обучения зa младежи с над 300 участници.

Обявяването на нова защитена местност - „Есетрите - Ветрен“ по предложение на WWF

Есетрите са на ръба на оцеляването - най-застрашената група животни в света, а Долен Дунав е едно от малкото места, където все още се срещат в дивата природа. Обявяването на защитена местност „Есетрите - Ветрен“ през юни 2022 г. е категоричен успех, резултат на десетгодишна непрекъсната работа с местните рибарски общности и отговорните институции.

Кампанията за утвърждаване на режима "хвани и пусни" за балканската пъстърва, организирана от "Балканка"

Кампанията стартира през 2012 г. с въведени промени за разрешаване на риболова на пъстърва през седмицата, но в режим "хвани и пусни". Тогава са направени и първите стъпки като мярка за борба с безконтролно ширещото се бракониерство по реките, а и промяна в мисленето и отношението към водните обитатели. 

Филмът "С бетон на море" на "Спаси Странджа"

Опазването на природен парк "Странджа" е от ключово значение, за да се акцентира върху дългогодишния труд на стотици будни граждани, многобройни активни неправителствени организации и институции. Чрез работата си, "Спаси Странджа" показва как с артистичен метод е възможно да бъде предадена важна информация именно за намалянето на негативния човешки отпечатък в контекста на българското Черноморие. Точно такъв е подходът им и при създаването на късометражния филм "С бетон на море" на режисьорката Виктория Павлова с участието на Катрин Гачева. 

Пиесата "Земя на копнежи" на Димитра Канева и творческия й екип

Пиесата "Земя на копнеж​​и" е нестандартен и артистичен начин за комуникиране на един много сериозен, както социален, така и екологичен проблем, съществуващ в България. Разширяването на терените на въглищните мини засяга пагубно общностите, чиито домове попадат в концесионната площ, като буквално заличава села, унищожава изградена инфраструктура, отнема земеделски земи и нарушава хабитати. Изгарянето на въглища е сред основните виновници за отделянето на емисии на въглероден диоксид, причинени от човека, като производството на електро и топлоенергия в тецове на въглища е една морално остаряла и силно замърсяваща технология (а в някои още повече от други). 

Спасителният мечешки отряд на WWF

Спасителният мечешки отряд е създаден през 2020 г., а мисията му е да реагира при сигнали за проблемни мечки и да допринася за намаляването на конфликти между хората и мечките в рисковите райони на Родопите, Рила, Пирин и Централна Стара планина. 

Създаването на специализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“

Специализираният сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" е част от отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и е сформиран през февруари 2023 година. Създаването на сектора е резултат от неуморната работа на междуведомствена работна група, в която влизат природозащитни организации като БЗДП, Зелени Балкани и WWF. Тя бе сформирана през 2022 г. от министъра на вътрешните работи и бързо предложи работещ механизъм за взаимодействие между компетентните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието.

Проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти", изпълняван от Зелени Балкани, Хоби ТВ, Дневник, Капитал и Дарик радио


"Нови хоризонти" е първата по рода си информационна кампания за Натура 2000 (като мащаби, степен на въздействие и използвани медийни канали) - партньорство между национална природозащитна НПО и три различни медии – Дарик радио, Капитал и Дневник и ХобиТV. 

Кампания за спиране на субсидираната паша в националните паркове на Коалиция “За да остане природа в България”

От години експертите в природозащитата споделят, че субсидирането на сезонна паша в националните ни паркове трябва да спре. Мярката е създадена преди 25 години с цел да се запазят откритите площи във високите планини, които намаляват поради обрастването с дървесна и храстова растителност, главно сибирска хвойна. Скоро след въвеждането й обаче става ясно, че мярката не само не изпълнява заложените цели, а сериозно допринася за увреждането на екосистемите в алпийския и субалпийски пояс на нашите планини. 

Защита на Кресненското дефиле по инициатива на рафтинг обществото

Дълги години кампанията за спасяване на Кресненското дефиле набира сила и търси решение за опазване на биоразнообразието и защита на интересите на местната общност. Рафтингът се превърна в запазена марка на района, който освен икономически и социални ползи, защитава и екологичната стойност на района. Един много добър пример за синергия между бизнес и местна общност ни показа инициативата на рафтинг общността в района, която чрез Българска федерация по рафтинг и местни активни хора организираха информационна кампания и протести в защита на природата и пейзажа, които са основен ресурс за водните спортове и носят препитание на местните. С дейностите си показаха, че опазената природа в района е важна за туризма и практикуването на водни спортове.

"Младежки дебати за климата", организирани от фондация "ЕкоОбщност"

„Младежки дебати за климата“ е инициатива на фондация „ЕкоОбщност“, в рамките на проект „Климат на промяна“, финансиран по програма DEAR, насочена към млади хора на възраст от 15 до 26 години. Участници са учащи в средни, полувисши или висши учебни заведения, както и млади хора извън образователната система, завършили своето средно или висше образование. Провеждат се под формата на състезание по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и други.

Популяризиране на темата за опазване на околната среда сред младежите

ПанГея е първата еко-организация в България, създадена и ръководена изцяло от младежи. Има за цел да мобилизира, обедини и обучи млади хора от цялата страна, ангажирайки ги с опазване на околната среда и насърчавайки ги към екологично осъзнати действия. Дейностите на ПанГея обхващат различни аспекти на природозащитата, разделени в 3 основни практики - Гори, Климат и енергия и Застрашени видове и територии. За по-малко от година от създаването си, структурата е утроила размера си до над 40 човека. 

Кампанията "Солени хора"

Кампанията „Солени хора“ включва не само създаването на едноимения филм, посветен на Атанасовско езеро, но пътуването на екипа из страната, срещата с нови хора и с приятели на езерото, дискусиите за предизвикателствата, пред които е изправена територията, но и други подобни места, възможните алтернативи, представянето на продукти с кауза от соленото езеро. Този модел за възстановяване и опазване на една защитена територия трябва да бъде широко представен, за да покаже, че режимите създават някакви ограничения, но и дават нови възможности за развитие. А „Солени хора“ демонстрира усилията на БФБ, но и на всички заинтересовани страни за опазване на тази ценна природна територия – Атанасовско езеро. До този момент филмът е бил показван пред хиляди зрители в София, Бургас, Велико Търново, Синеморец, Панаирът на солта и на различни точки по южното Черноморие.

Проект "Еко младеж" на фондация "Екологичен манифест - МанЕко"

С проекта "Еко младеж" фондация "Екологичен манифест - МанЕко" започна да организира образователни уъркшопи Климатична фреска, които са посветени на климатичните промени и са насочени към младежи на възраст 14-28 г. „Климатична фреска“ е вдъхновена от Парижкото споразумение за климата. Създадена е във Франция от професор Седрик Рингенбах през 2015 година и представлява отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата, а участниците трябва да помислят как да ги подредят в правилната последователност. 

Турнири с кауза на puk.bg


Puk.bg (caringers.com) e дигитална образователна платформа, която възпитава в емпатия и загриженост у най-малките ученици чрез ангажирането им в различни екипни игри и приобщаването им към социално-отговорна общност. В партньорство с фондация "Темпо" и Българска фондация "Биоразнообразие", Пук.бг създадоха 6 благотворителни онлайн турнира за деца, които бяха по темите на проект "Бъди умен, мисли кръгово". Всеки турнир беше с награден фонд от 500 лв., а IT компанията Dreamix удвои средствата след отличното представяне на участниците от цялата страна.

Проект „Бъди умен, мисли кръгово“

Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата Проект „Бъди умен, мисли кръгово“

Проект „Бъди умен, мисли кръгово“ (ACF 806), обединява усилията на фондация Темпо, Българска фондация Биоразнообразие, Пукльовците и Green Business Norway за повишаване на осведомеността на подрастващите по теми свързани с управлението на ресурсите, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени. По проекта бяха създадени и приложени:
- Образователна платформа с налични въпроси, отговори и тестове, направени под формата на забавна игра.
- Свободен за ползване наръчник, който да съдържа практически образователни програми и насоки за провеждане на иновативни занятия.
- Обучения с учители, в които участваха над 80 учители от 35 училища.
- Пилотно тестване и реализация на част от предложените образователни методики.
- Игровизирани уроци свободно достъпни онлайн и виртуални образователни турнири, в които се включиха над 500 ученици.
- Предизвикателства за опазване на околната среда с над 100 участници от 20 училища.
Русалка Илиевска, начален учител, споделя "Учениците ми/четвъртокласници/ с удоволствие научаваха нови неща за заобикалящата ги среда и с всеки следващ турнир ставаха все по-знаещи и търсещи деца. Изградиха умения за работа в екип и с лекота се включваха в дискусии по темите... Получавам обратна връзка от родителите на учениците, че в ежедневието си са започнали да прилагат наученото от презентациите, с които се подготвяхме за турнирите. Всяко дете получи и малко дъбче, за което се грижи и наесен, с помощта на нашите приятели от Биоразнообразие и Гората.бг, ще ги засадим. Събираме разделно отпадъците в класната стая и почти за всеки семеен празник изработваме подаръци от рециклируеми материали. Благодарение на този проект аз, като учител, имах възможност да представя пред учениците ми тези глобални теми по един интересен и достъпен начин."

Всеки проект ни вдъхнови да създаваме, да творим и да правим добро за природата. А това все пак беше една от всички шест категории в годишните награди за биоразнообарзие и климат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща