От 1 октомври се въвежда Електронна система за трансграничния превоз на отпадъци

Климат / България , Зелен преход , Климат / Екология
3E news
963
article picture alt description

източник: Източник: Pixabay/ Prt Sc, архив

    Заявления и придружаващата ги документация ще се подават по електронен път

·   Системата дава възможност да се извършват справки за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес

·    Оптимизират се всички дейности, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, и се намалява административната тежест за бизнеса

От 1 октомври 2023 г. се въвежда Електронна система по Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъци.

Системата дава възможност на заинтересованите страни да подават електронно заявления и придружаващата ги документация за превози от България и износ към трети страни на отпадъци, предмет на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, да запазват номер на Приложение IА, да създават документ по приложение IА, приложение IB, приложение VII от Регламент (ЕО) №1013/2006, както и да извършват справка за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес.

Още по темата

Електронната система ще обслужва:

·   Юридически лица (износители-нотификатори; лица, които уреждат превоза);

·   Експерти на заинтересовани администрации, които по силата на Закона за управление на отпадъците имат контролни функции при трансграничен превоз - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, митническите органи, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР;

·   Експерти от МОСВ и РИОСВ.

Чрез електронната система контролните органи ще имат възможност да отразяват резултатите от извършените инспекции, да извършват онлайн справки в регистъра на издадените съгласия за превози на отпадъци, да сверяват получените данни, да комуникират с други отговорни органи, както и да въвеждат информация за извършените проверки, включително и да подават сканирани копия на документите, използвани при трансграничния превоз на отпадъци.

С въвеждането на електронната система се оптимизират всички дейности, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, и се намалява административната тежест за бизнеса.

Публичният портал за достъп до информационната система е на URL адрес: https://notifications.moew.government.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща