Електрохолд ИПС получи сертификат ISO 9001:2015

Сертификатът удостоверява, че внедрената система за управление на качеството в организацията отговаря на международните стандарти

Енергетика / България
3E news
324
Електрохолд ИПС получи сертификат ISO 9001:2015

Електрохолд ИПС, едно от дружествата от групата Електрохолд, получи сертификат ISO 9001:2015, който удостоверява, че системата за управление на качеството е в съответствие с изискванията на авторитетния международен стандарт.

Сертификацията, извършена от CBS, обхваща управление на инвестиционното проектиране, осъществяване на строително-монтажни работи по изграждане, ремонт и реконструкция на разпределителни мрежи и съоръжения. Сертифициращата организация удостоверява, че предоставяните от Електрохолд ИПС логистични, търговски и консултантски услуги в областта на строителството и реконструкция на електроразпределителните мрежи и съоръжения за доставката на електроенергия са на необходимото ниво.

ISO 9001:2015 е международен стандарт, който задава изисквания към управлението на качеството в организациите, така че те да се стремят към постоянно подобрение на предоставяните услуги и във все по-голяма степен да удовлетворяват изискванията на своите клиенти.

По-рано тази година Електрохолд ИПС беше вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура от трета до пета категория съгласно Закона за устройство на територията. Компанията получи две удостоверения от Камарата на строителите в България.

Вписването в Централния професионален регистър е признание за професионализма на екипа на компанията и качеството на неговата работа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща