Мнозинството от компаниите в еврозоната намират рисковете, свързани с изменението на климата, за много важни

Климат / Зелен преход , Свят
3E news
712
article picture alt description

Източник: Pixabay

Опасенията относно последиците от изменението на климата през идните пет години са широко разпространени сред фирмите в еврозоната. Това сочи най-новото проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) за достъпа на предприятията до финансиране (SAFE), цитирано от БТА. То за първи път включва и конкретни въпроси, свързани с въздействието на изменението на климата върху бизнеса в еврозоната.

Проучването, проведено между 25 май и 26 юни, е установило, че 60 процента от фирмите в еврозоната намират рисковете от климатичния преход, свързани с по-строгите климатични стандарти, за "много важни" за тях.

Големите фирми са по-загрижени за рисковете от климатичния преход, произтичащи от по-строгите климатични стандарти, регулиране и ценообразуване на въглеродните емисии, отколкото малките и средни предприятия (МСП).

Също така 39 процента от респондентите са били силно загрижени за опасности, свързани с природни явления, докато 48 процента от анкетираните фирми съобщават за същото ниво на загриженост относно влошаването на околната среда. Това показва, че има много фирми, загрижени за последиците от влошаването на околната среда, дори и те да не смятат, че собствените им дейности са уязвими от непосредствени природни явления.

Повечето фирми, обхванати в проучването на ЕЦБ, са били на мнение, че са инвестирали достатъчно или планират да инвестират за справяне с изменението на климата. Половината от фирмите са на мнение, че са инвестирали достатъчно, за да намалят собственото си отрицателно въздействие върху околната среда, докато 24 процента от тях планират да инвестират през следващите пет години.

Същевременно 32 процента от фирмите са посочили, че са инвестирали, а 23 процента - че планират инвестиции през следващите пет години, за да смекчат въздействието от природни бедствия. Големите фирми изглеждат по-активни в намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда от тяхната дейност, показват още заключенията от проучването.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща