Асоциация Хидроенергия е против подговяните промени в Закона за енергетиката

Правомощията на КЕВР да определя таван на приходите за производство на електроенергия са данък за сектора и ще убият пазара, смятат от ВЕИ организацията

Енергетика / България
3E news
714
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

„КЕВР определя стойност за изчисляване на таван на приходите за производители на електрическа енергия за определяне на целевите вноски, които тези производители внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.

Това гласи промяната в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетика. Позицията на Асоциация Хидроенергия е, че определянето на таван на приходите е в пълен разрез с принципите на либерализация и на практика слага край на този процес. Това обясняват в своя позиция от асоциацията, която днес бе изпратена до медиите.

Подобна мярка ще доведе до пазарни изкривявания, създаването на непредвидима инвестиционна среда и рискове за функционирането на енергийния пазар. Към настоящия момент няма основания и мотиви, които да налагат въвеждането на мярката „таван на приходите“ като постоянна. Сега съществуващият режим беше наложен от Европейската комисия с временен характер и към днешна дата действието на препоръката в Регламент (ЕС)2022/1854 на Съвета от 06.10.2022г. не е актуална, тъй като е с изтекъл срок.

Смятаме че подобни промени, които са от изключителна важност за функционирането на сектора е редно да бъдат предварително обсъждани със заинтересованите страни, да има по-голяма прозрачност, същностна аргументация и най-вече, да има изготвена оценка на въздействието, каквато в момента липсва.

Освен че Зеленият преход ще бъде възпрепятстван,  въвеждането на безсрочен „таван на приходите“ на практика би довело до грубо нарушаване на легитимните  интереси на инвеститорите, а от тук и до неблагоприятен инвестиционен климат в сектора.

Членовете на Асоциацията бяха солидарни в условията на извънредни кризисни обстоятелства, но предложената мярка създава единствено нов икономически и политически риск вместо да спомогне за безпроблемното функциониране на пазара на електроенергия. От Асоциация Хидроенергия приканват народите представители да се противопоставят  на предложената мярка и да защитят принципите на свободния пазар и за пореден път апелират за провеждането на прозрачна и последователна политика в сектор Електроенергетика, в условията на открит диалог със заинтересованите страни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща