Ще се проведе заключителното събитие по проект „Модерн-@“

Икономика / България
3E news
372
article picture alt description

Снимка: Needpix

На 28 септември 2023 г., в София от 12:30 ч. до 18:00 ч. в зала „Дом на Европа“ (ул. Раковски 124 – Представителство на Европейската комисия в България), ще бъде проведена заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „Модерн-@“: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Координатор на проекта е Софийският университет „СВ. Климент Охридски“. В проекта участват 8 български университета и 20 асоциирани партньорски висши учебни заведения от чужбина, както и 3 национално представени организации на бизнеса - Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от БТПП.

По проект „Модерн-@“ бяха създадени 15 съвместни програми на СУ с други български ВУЗ в три области: педагогически, природоматематически и технически науки, от които 2 програми на чужд език съвместно с чужди университети, асоциирани партньори по проекта.

В рамките на проекта бе изградена структура на академична екосистема даваща възможност на преподавателите да споделят дигитално съдържание с обучаващите се.

Останалите постижения по проекта ще бъдат представени на обществеността на обявеното събитие.

Поканени за участие са: Министърът на образованието и науката – проф. Галин Цоков, ръководители и експерти от управляващия орган, университетски преподаватели, студенти, представители на бизнеса и други заинтересовани страни, работещи в сферата на връзките на висшето образование с пазара на труда у нас.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща