Онлайн заявление за регистрация на нови търговски участници вече е достъпно

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1221
article picture alt description

Изцяло онлайн платформа за регистрация (заявление за регистрация) на новите търговски участници вече е достъпна на сайта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Освен улеснение за търговските участници, едно от основните предимства, които предоставя новата функционалност на сайта на енергийната борса, са автоматичните проверки, които се извършват при въвеждане на данните (например ACER код, EIC код). Така платформата значително намалява риска от допускане на грешки при подаване на ново заявление.

Новото заявление предлага на бъдещия търговски участник и индикация при непопълнени полета и липсваща информация, което от своя страна ограничава възможността за пропуски и непълнота на данните.

След попълването на онлайн заявлението се генерира PDF файл, който новият търговски участник изпраща до следния имейл: application@ibex.bg

Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC - Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ  е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.

Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща