Иван Иванов пред депутатите от енергийната комисия: Не трябва да се спекулира, че либерализацията на пазара ще настъпи непременно на 1 януари 2026 година

Енергетика / България
3E news
1397
article picture alt description

Не трябва да се спекулира, че либерализацията за бита ще настъпи на 1 януари 2026 година. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на заседанието на парламентарната комисия по енергетика към Народното събрание. В рамките на заседанието бяха обсъдени измененията и допълненията в Закона за енергетика, които впоследствие с 11 гласа „за“ и 7 „въздържал се“ бяха приети и на първо четене.

Председателят на КЕВР представи част от новото становище на регулаторната комисия, като изрази задоволство от постигнатите подобрения спрямо първия вариант, публикуван за обществено обсъждана.

„Най-същественото е обстоятелството, че за да се осигури либерализация на пазара на електроенергия на едро се отбелязва, че НЕК престава да бъде обществен доставчик.  Съответно престава да се формира регулирана цена за битовите потребители въз основа на квотен принцип от страна на големите производители в страната. От само себе си тези разпоредби предпоставят и някои проблеми, които трябва последователно да бъдат решени“, каза Иван Иванов. Те по думите  му касаят пазара на електроенергия за битовите потребители.

„Премахването на обществения доставчик като институция, каквато съществува сега по действащия закон означава, че крайните снабдители ще купуват електрическа енергия директно на борсата. Цените на борсата ще бъдат различни поне за двама големи производителя на електрическа енергия – АЕЦ Козлодуй и НЕК чрез нейните големи ВЕЦ-ове. Оттук следва, че като страна, която иска да защити интереса на своите битови потребители, е необходимо да се извърши определена компенсация на цената, която трябва да платят битовите потребители по отношение на пазарната цена, по която крайните снабдители ще купуват тази енергия“, посочи той. Иванов отбеляза, че в становището на регулатора е отбелязана „и конкретна сума, която трябва по някакъв начин да бъде реализирана, за да се случи това“.

„Това означава да се разпредели тежестта от целия преход  към либерализиран пазар – не само да отиде към крайните потребители, но да се разпредели между производителите и потребителите на електрическа енергия“, заяви той.

Председателя на енергийния регулатор изрази удовлетворение от действията на енергийното министерство и в частност уважаването на ценовия период, определен от КЕВР и правото на определяне на пределни цени на електрическата енергия в страната.

„Първоначално беше заявено, че законът трябва да влезе изцяло в действие от 1 януари. Сега това се отлага за 1 юли, когато ще изтече годишният ценови период. На второ място се дава ясна възможност, но заедно с това се записва и отговорност на КЕВР да определя пределните цени на електрическата енергия в страната. Това вече дава инструмент, чрез който, без да се нарушат фундаментални принципи на пазара, се дава възможност на КЕВР да успява да събере средства , които да компенсират тази липса – необходимо е да бъдат събрани  1 млрд. и 400 млн. лв., които, ако не постъпят от друго място, трябва да бъдат платени от потребителите. Това, разбира се,  с този нов ангажимент, който трябва да осъществи комисията по отношение на пределните цени, позволява силно да се намали тази необходима сума и аз ще кажа, че в крайна сметка има и допълнителен резерв, който, ако е необходимо, може да се подпомогне и от републиканския бюджет“, заяви Иванов.

Той уточни и защо е важен фактът, че законът в тази част ще влезе в сила от началото на месец юли.

„Защо казах, че е много важно, че законът в тази му част ще влезе в сила от 1 юли? Защото това дава един прозорец от около 9 месеца, когато КЕВР  с целия си капацитет, който притежава заедно с експерти от министерството  ще разработи варианти и ще намерим този вариант, който е най-щадящ битовите потребители в прехода, който трябва да се извърши към либерализиран пазар на електроенергийния пазар и за бита“.

В тази връзка Иван Иванов бе категоричен, че не трябва да се спекулира с това, че либерализацията на пазара на електроенергия за бита ще се случи непременно на 1 януари 2026 година и обясни защо.

„На второ място считам, че не трябва да се спекулира непременно, , че либерализацията за бита ще настъпи на 1 януари 2026 година. ЕС изисква либерализация на пазара на едро на електроенергия, но не фиксира точната дата за либерализацията на пазара за битовите потребители“ каза той.

В тази връзка Иванов даде пример с негативния  ефект от процеса на либерализация на пазара за битови потребители в Румъния.

"България е в динамична политическа ситуация и  трябва съвсем ясно да успокоим българските потребители, че до 30 юни 2024 година цената на електрическата енергия , такава, каквато е определена от КЕВР, няма да бъде променяна, а тя е всъщност с едно увеличение спрямо предишния ценови период с по-малко от 4%, което е напълно приемливо при сегашните нива на инфлация. Това ни дава един сериозен хоризонт, в който ще може да намерим най-доброто решение“, каза той, като изрази очакване за постигане на съвместна работа и доверие с министерство на енергетиката.

Заместник-министърът на енергетиката Николай Николов от своя страна представи пред депутатите от енергийната комисия новия вариант на измененията и допълненията в Закона за енергетиката.

„С настоящи законопроект се предвижда пълна либерализация на пазара на електрическа енергия на едро и на регулиран пазар до 2026 г. Предвижда се прекратяване на ролята на обществен доставчик на НЕК и се премахват квотите на производителите на електроенергия за регулиран пазар. Предвидено е крайните снабдители на електроенергия като доставчици на универсална услуга да снабдяват клиентите на регулиран пазар“, каза Николов.

Депутати от съответните парламентарни групи изказаха своите забележки по отношение на текстове от измененията на Закона за енергетиката  и отбелязаха, че при новите права, които се вменяват на  КЕВР може да се стигне до още по-голяма регулация на производителите. Поставен бе и въпросът дали либерализацията на пазара на електроенергия няма да доведе до много скъпа енергия за битовите потребители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща