Axpo: Пазарите преминават към мечи условия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2079
article picture alt description

източник: Axpo, архив

Автор: Анди Зомер, директор на отдела за Фундаментален анализ и моделиране в Axpo Solutions

Европейските енергийни пазари приключиха летния сезон с песимистични фундаментални очаквания, като опасенията за сигурността на енергийните доставките продължиха да отслабват. Запасите от газ се увеличиха значително и достигнаха най-високите си нива, регистрирани за това време от годината, докато запасите от въглища останаха на нива, близки до средните за последните пет години. Запасите от водни ресурси бяха друг важен фактор, който се отрази на тази низходяща тенденция, тъй като обилните валежи в края на август подобриха баланса на водните ресурси в цяла Европа. В Скандинавския регион интензивните валежи осигуриха рекордни отрицателни спот цени и доведоха до бързо възстановяване на запасите от вода в Норвегия. Някои от тях дори надхвърлиха максималния си капацитет, което увеличи възможността за повишен износ към континентална Европа през предстоящата зима. Междувременно няколко френски ядрени реактора, които отдавна бяха изведени от работен режим поради проблеми с корозията, бяха отново пуснати в пазарна експлоатация. Това доведе до значително увеличение на излишъка от ядрено производство на годишна база, като понижи огромната рискова премия по френските договори за електроенергия през зимата, която спадна с повече от 100 EUR/MWh през предишните два месеца.

Но въпреки горепосочените мечи тенденции, през август се появиха рискове с предлагането, които отново поставиха на изпитание устойчивостта на европейските енергийни пазари. Перспективата за евентуална стачка на персонала в австралийски съоръжения за износ на втечнен природен газ предизвика несигурност в доставките на световния пазар на газ предвид факта, че една масова стачка може да намали световните доставки на втечнен природен газ с около 7%, което увеличи значително европейските договори за газ през първата половина на август. Европа рядко внася австралийски втечнен природен газ, но на купувачите от Азия би се наложило да закупуват заместващи обеми, което би довело до засилена конкуренция между Азия и Европа. Въпреки все още съществуващата вероятност от стачни действия (към момента на изготвяне на анализа), тяхното въздействие върху газовите баланси в Европа би било ограничено предвид достатъчните запаси от газ. Освен това ежегодните профилактични дейности и прекъсвания, засягащи норвежките газопроводи, ограничават доставките на газ в Европа и запазват рисковете за доставките, които досега се поемаха в достатъчна степен от европейските газохранилища.

По отношение на въглищата засиленият внос от Китай и намалените обеми на износа от Колумбия свиха предлагането в световен мащаб. Но техният бичи ефект бе отслабен от по-големия износ от Индонезия и Австралия. Освен това конкурентните цени на газа, подобрените доставки на ядрена енергия и трайното намаляване на търсенето ограничиха промишленото потребление на въглища, като това почти не остави възможности за чувствително повишаване на цените на въглищата. Междувременно всички посочени мечи тенденции задържаха цените на квотите в ЕС в ценовия коридор 85-90 евро/т за по-голямата част от времето, въпреки че сезонното намаление на обемите на търговете през август също беше подкрепящ, но краткотраен фактор. Към септември пазарите изчакват да разберат дали близките до максимума европейски запаси от газ ще стимулират по-нататъшни пазарни корекции, като например увеличено използване на украинските хранилища, или сриване на цените на газа в контекста на намаляващия нагнетателен капацитет. Наред с това се очертава риск от повишение на цените поради евентуални продължителни стачни действия в съоръженията за втечнен природен газ в Австралия и сезонната заплаха от урагани в Мексиканския залив.

Този документ е създаден само с информационна цел. Нито едно от изявленията и бележките не представлява покана, оферта или препоръка за извършване на каквито и да било сделки. За информацията, съдържаща се в този документ, не се дава никаква гаранция, нито изразена, нито подразбираща се. За действията, извършени въз основа на този документ, носят отговорност тези, които ги предприемат. Отказва се всякаква отговорност за вреди, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на този документ.

Точността, пълнотата или уместността на информацията, която е получена от външни източници, не е гарантирана, въпреки че тя е получена от източници, за които има основание да се смята, че са надеждни. Оценките относно бъдещото развитие и други изявления, свързани с бъдещето, относно стоките и свързаните с тях производни, посочени в настоящия документ, могат да се основават на предположения, които може да не се реализират. Axpo си запазва правото да променя възгледите, отразени в документа, без предизвестие и да издава други доклади, които са несъвместими и достигат до различни заключения от информацията, представена в настоящия документ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща