Въглеродните компенсации за намаляване на обезлесяването не успяват да запазят горите, установява ново проучване

Авторите призовават за „спешни ревизии“ на методите за сертифициране, използвани за приписване на избегнато обезлесяване на тези проекти, като посочват големи недостатъци в настоящата практика.

Климат / Зелен преход , Свят
Рая Лечева
1218
article picture alt description

Източник: Pixabay

Основното послание е, че резултатите от въглеродните компенсации не са достатъчно добре проучени и е необходим още по-задълбочен мониторинх.

Проучване в шест страни на три континента установява, че повечето въглеродни компенсации, насочени към избягване на обезлесяването, не успяват да запазят горите или да намалят парниковите газове в атмосферата, съобщи Inside Climate News.

Проектите за компенсиране на въглеродните емисии, които твърдят, че ограничават обезлесяването, значително надценяват своето въздействие, според ново проучване.

Продавани като начин за намаляване на въздействието на емисиите на парникови газове, които позволяват на замърсителите или потребителите да купуват компенсации или кредити. Но и да продължат да отделят емисии в замяна на финансиране на проекти, които намаляват емисиите на други места. Така компенсациите се превърнаха във високопоставен модел за корпоративни действия в областта на климата.

Но систематична оценка на 26 проекта за компенсиране на въглерода, които твърдят, че забавят скоростта на потенциално обезлесяване в шест страни на три континента, установи, че по-голямата част от проектите всъщност не забавят обезлесяването, а тези, които го правят, са значително по-малко ефективни, отколкото се твърди.

Основното послание е, че резултатите от въглеродните компенсации не са достатъчно, каза водещият автор на изследването, Тейс Уест, интердисциплинарен еколог и асистент в Vrije Universiteit в Амстердам и сътрудник в Центъра за околна среда, енергия и природа на Кеймбридж Ресурси. „Ако разчитате 100 процента на компенсации, вероятно няма да направите нищо положително по отношение на смекчаване на изменението на климата.“

Проучването се фокусира върху доброволни REDD+ или проекти за намаляване на емисиите от обезлесяването и деградацията на горите. Това са самостоятелни проекти, които работят независимо на пазара за доброволно компенсиране на въглеродни емисии, извън рамката REDD+ на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата за национални и поднационални проекти. Авторите призовават за „спешни ревизии“ на методите за сертифициране, използвани за приписване на избегнато обезлесяване на тези проекти, като посочват големи недостатъци в настоящата практика.

През последните няколко десетилетия компенсациите на въглеродните емисии стават все по-използвани, особено в страните с по-високи доходи, където потребителите могат да смекчат вината си за климата, като платят малко повече за самолетен билет или кола под наем, с разбирането, че тяхното допълнително плащане ще отиде за подпомагане на ферма за дървета, например. Големи компании с високи емисии като Delta, JetBlue, Disney, General Motors и Shell са купували и продавали огромни количества въглеродни компенсации в името на действията за климата. Това е атрактивен бизнес модел за компании, които искат да станат „зелени“ без значителни промени в операциите си: закупуват някои въглеродни компенсации, за да елиминират емисиите си или поне изглежда така.

Откакто въглеродните компенсации се появиха на пазара, имаше значителен дебат дали те са ефективен модел за смекчаване на климата или не. Проучването на Кеймбридж илюстрира основен проблем: много въглеродни компенсации, насочени към намаляване на обезлесяването, не са толкова ефективни, колкото се твърди, че са. И в много случаи те може да не правят нищо.

Джулия Джоунс, доктор по философия. учен по консервация в университета Бангор, фокусиран върху оценката на въздействието върху опазването, каза, че уникалните методи на изследването го правят особено завладяващо и го отличават от други изследвания в тази област. „Това проучване определено е най-голямото по обхват и използва почти най-стабилните методи в момента“, каза Джоунс, който не е участвал в проучването.

Проучването разглежда 26 проекта в шест държави: Камбоджа, Колумбия, Демократична република Конго, Перу, Танзания и Замбия. Изследователите установяват, че само осем от 26-те проекта, продаващи компенсации, показват някакви доказателства за намаляване на обезлесяването и дори тези, които са го направили не успяват да постигнат степента на намаление, която проектите претендират.

Само 6% са свързани с намаляване на въглеродните емисии

Само 18 от 26-те проекта имат достатъчно публично достъпна информация, за да определят броя на компенсациите, които се очаква да произведат. От изпълнението на проекта до 2020 г. тези 18 проекта се очаква да генерират до 89 милиона въглеродни компенсации, които да бъдат продадени на глобалния въглероден пазар. Но изследователите изчисляват, че само 5,4 милиона от 89 милиона, или 6,1 процента, ще бъдат свързани с действително намаление на въглеродните емисии.

Уест каза, че компаниите, които купуват и продават въглеродни компенсации, може да не знаят, че подвеждат клиентите си - те може просто да вярват, че сертифицирането е законно. Но процесите, използвани за оценка на ефективността на проектите за сертифициране, са дълбоко погрешни, каза той.

Повечето проекти разглеждат историческото обезлесяване в даден регион, за да прогнозират базовата степен на обезлесяване или количеството обезлесяване, което би се случило без намесата на проекта, каза Уест. Проблемът е, че всичко се основава на хипотези.

Ефективността на процесите са дълбоко погрешно

„Те наистина не правят добра наука“, каза той. Уест и колегите му възприеха различен подход. Те създадоха средно претеглена стойност на региони, които са подобни на района на проекта, но не съдържат никакви проекти и го използваха като „синтетичен контрол“. След това те сравняват обезлесяването в синтетичните контролни зони с проектните зони през периода, в който проектът е бил активен. Ако проектите успешно намаляват обезлесяването, тогава тези райони на проекта трябва да показват по-малко обезлесяване. Вместо това Уест и колегите му установяват, че обикновено не е така.

Изводът от проучването е, че трябва да се повишат инвестициите в ефективни проекти за намаляване на обезлесяването, а не загуба на инвестиции в опазването на горите. Доброволният въглероден пазар се превърна в решаващ източник на финансиране за инициативи за опазване на горите, каза тя и това финансиране трябва да продължи.

„Ние просто не можем да се справим с изменението на климата, без да спрем както обезлесяването на тропическите гори, така и деградацията на горите сега“, каза Джоунс. „Това е наистина спешен приоритет.“

Все пак Джоунс добави, че като цяло компенсациите на въглерода имат ограничен капацитет за справяне с изменението на климата. Драстичното намаляване на емисиите е наложително за смекчаване на климата, докато въглеродните компенсации могат да имат отрицателното въздействие, като дадат на хората морално разрешение да продължат да произвеждат емисии както обикновено. Компаниите проблемно претендират за „нетни нулеви“ емисии въз основа на програми за компенсиране на въглеродни емисии, докато продължават да отделят парникови газове.

„Най-важното нещо, което трябва да направим тук, е да запазим изкопаемите горива в земята“, каза Джъмп.

Изследователите вдигат тревога, че трябва да коригираме този пазар

Андреас Контолеон, доктор по философия, водещ изследовател в проучването на Кеймбридж, каза, че не е идеологически против компенсациите на въглеродните емисии, но каза, че те трябва да бъдат по-точно наблюдавани.

Изследователите „вдигат тревога, че трябва да коригираме този пазар“, каза Контолеон. Проучването отразява други изследвания от последните няколко години, които сочат към необходимостта от затегнати протоколи за сертифициране на проекти за компенсиране на въглерод.

Изследователският екип наистина намира една част от обратната връзка от индустрията за ценна. Verra критикува използването в проучването на конкретен набор от данни на Университета на Мериленд, картографиращ годишното глобално обезлесяване от 2001 до 2020 г. През 2011 г. Университетът на Мериленд подобри своите методи за събиране на данни и от компанията твърдят, че авторите е трябвало да отчетат тази промяна в методологията.

Оценките на компаниите и бизнеса за изследването

В отговор Уест каза, че той и неговият екип са проучили данните, за да отчетат промяната в методите от 2011 г., и са премахнали няколко контролни области, които може да са били засегнати, въпреки че премахнатите данни не са непременно проблематични.

Verra каза обаче, че признава необходимостта от подобрения и работи върху нова консолидирана методология REDD+, която ще бъде пусната по-късно тази година.

Арун Агравал, доктор по философия. политолог от Университета на Мичиган, който изучава международното развитие и опазването на околната среда, каза, че проучването е много добре направено, но твърди, че заключенията на изследователите са ограничени и не разглеждат достатъчно въздействията върху местните и коренните общности, разположени в близост до проекти за избягване на обезлесяването.

Необходими са по-строги методологии за оценка на избягването на обезлесяването

Агравал, който не е участвал в проучването смята, че заключението на изследователите, че че са необходими по-строги методологии за оценка на избягването на обезлесяването от програмите за компенсиране на въглеродните емисии в световен мащаб - е точно. Но той каза, че цялата структура на REDD+ и офсетният модел трябва да бъдат поставени под въпрос по-задълбочено.

Агравал каза, че повечето от тези проекти не успяват да дадат адекватна собственост на местните общности, които имат права върху тези залесени земи. В края на документа авторите препоръчват повишено внимание към местните общности. Агравал каза, че признаването на въздействието върху местните общности е само първата стъпка. Той твърди, че проектите REDD+, насочени към опазване на горите, не могат да успеят, освен ако местните групи и местните общности не са еднакво включени в процесите на анализ, изпълнение и вземане на решения относно проекти за смекчаване.

Авторите препоръчват повишено внимание към местните общности

Агравал посочва, че липсата на постоянно улавяне е основен проблем на проектите за намаляване на обезлесяването, свързани с компенсации на въглеродни емисии. Според него много проекти символизират местните общности, като не успяват да постигнат смислено участие въпреки демонстрираната ефикасност на местните общности в усилията за управление на земята и опазване.

„Има обширни изследвания, които документират как усилията, които признават правата на общността и контрола на местните групи върху техните земи, са уловили въглерод дори без компенсационни проекти“, коментира Агравал.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща