Защо е важно участието на българската наука в IPCC за формиране на световния дневен ред за климата

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
335
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

През 2023 г. новият шести доклад на IPCC финализира своята оценка за изменение на климата. Новият доклад се отличава с по-голяма категоричност и нови научни изводи.

Световната наука има изключителна роля за новите политики по изменение на климата. Всяка година световните лидери  от цял свят, научната общност, бизнес и неправителствени организации се събират на най-големия международен форум за климата на Конференцията на страните към ООН или както е познат COP. Тази година форумът, който събира над 30 000 души ще се проведе в Дубай от 30 ноември до 12 декември.

Междуправителственият панел за изменение на климата (IPCC) е научният орган на Конвенцията на ООН и изготвя изчерпателни доклади за оценка на постигнатото познание за изменението на климата, неговите причини, потенциални въздействия и възможности за реагиране. IPCC също така изготвя специални доклади, които представляват оценка на конкретен въпрос и методологични доклади, които предоставят практически насоки за изготвяне на инвентаризации на парникови газове.

През 2023 г. новият шести доклад на IPCC финализира своята оценка за изменение на климата. Новият доклад се отличава с по-голяма категоричност и нови научни изводи. Средната температура на повърхността на Земята през последните 50 години се променя със скорост, невиждана за последните 2000 години. Ако емисиите от парникови газове продължат да нарастват и в бъдеще, до края на века средната температура на повърхността на Земята ще се повиши с до 4-5°C. Измененията на климата вече оказват въздействие върху множество екстремни метеорологични явления във всеки един район на планетата.

Той формулира научните предложения и на практика подготвя оценката за изпълнение на отделните страни, което го прави най-авторитетния научен форум, който определя политиките по изменение на климата.

Затова е необходимо участието на българската наука в Междуправителствения панел по климата на ООН (IPCC), където се формират политиките на световно ниво и целите за изпълнение по отношение на климата, както и измерването им, което се случва по международната методика на IPCC, уточниха на семинар за журналисти от Министерството на околната среда и водите. Досега сред участниците от научната общност все още няма представители от България въпреки комуникацията, която имаме с БАН, Софийски университет и други университети и въпреки поканите, съобщи Боряна Каменова, директор дирекция "Политики по изменение на климата" в Министерството на околната среда и водите. Но от научната общност изразяват позицията, че участието в международни организации е изключително важна задача и отговорност, която не се заплаща. Не успяхме да открием Българската академия на науките за коментар, а климатолози от Софийския университет подчертаха, че не са получавали такава покана. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща