АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява тавана на пазарните си приходи при цена от 150 лв./МWh на произведената електрическа енергия, НЕК – при 200 лв./MWh

За производителите на електроенергия от кондензационни централи на въглища и биомаса стойностите са по-високи

Енергетика / България
3E news
1166
article picture alt description

източник: АЕЦ Козлодуй

АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия, съобщават от пресцентъра на правителството.

За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв., увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh, а за производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 300 лв. увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh.

„Национална електрическа компания“ ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh. Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание, с което се определят стойности за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия.

Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията, се уточнява в съобщението.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща