Какви дейности се предвиждат в териториалните планове на Стара Загора, Кюстендил и Перник?

Рекултивация на терените, фотоволтаични паркове и развитие на зелен водород, картографиране на уменията на работниците, предвиждат териториалните планове.

Климат / България , Зелен преход
Рая Лечева
1420
article picture alt description

Какви дейности се предвиждат в териториалните планове на Стара Загора, Кюстендил и Перник? В Стара Загора се предвижда рекултивация на кариери за лигнитни въглища. В момента се организират представяния на плановете по места, вече се проведоха срещи в Перник, Кюстендил, Раднево, а през септември предстои в Стара Загора.

В Стара Загора също така се планира създаване на капацитет за развитие водорода и зеления водород, създаване на индустриални паркове с чисти технологии (нулеви емисии). Ще има подкрепа на фотоволтаични паркове с електролизатори и/или системи за съхранение, за производството и разпространението на биометан и вятърна енергия. Ще се направи картографиране на уменията на работниците. Ще се повиши квалификацията на работниците и търсещите работа. Също така се планират мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност. Ще се работи за адаптиране на предприятията към икономическия преход; ще се подкрепят научни изследвания и иновации за бизнеса.

В Перник се предвижда рекултивация на въглищни кариери. Ще се подкрепят МСП, фокусирани върху проучване, проектиране и инсталиране на фотоволтаични панели. Ще се подкрепят МСП, фокусирани върху инсталации за биогаз (биометан), ще се подкрепят ВЕИ и производството и използването на зелен водород. Както в Стара Загора и тук ще се картографират уменията на работниците, ще се повиши квалификацията на работниците и търсещите работа, ще се подкрепят мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност. В същото време ще се работи за развиване на индустриална и логистична зона в град Перник. Ще се развие дейността на Център за изследване и развитие за услуги в подкрепа на промишлеността.

В Кюстендил ще се подготви рекултивация на въглищни кариери. Ще се създаде схема за подпомагане на МСП за производство на съоръжения за възобновяема енергия. Ще се създадат индустриални паркове с чисти технологии (нулеви емисии). Ще се подпомагат фотоволтаични паркове, производство и използване на зелен водород, включително за съхранение на енергия. В плана на Кюстендил също е предвидено подпомагане на производството и разпространението на биогаз (биометан). Но се предвижда специално подпомагане на търговското и отоплителното използване на геотермална енергия в региона. Тук също се дава акцент на картографиране на уменията на работниците, повишаване на уменията и квалификацията на работниците и търсещите работа, подкрепа за мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност.

Тук също ще се работи за адаптиране на предприятията към икономическия преход и за развитие на Център за изследвания и иновации.

 

Област Стара Загора:

Направление 1 – Индустрия за решения за устойчива енергия:

o Рекултивация на кариери за лигнитни въглища;

o Подкрепете създаването на капацитет на веригата за стойност на водорода;

o Създаване на индустриални паркове с чисти технологии (нулеви емисии);

o Подкрепа на фотоволтаични паркове с електролизатори и/или системи за съхранение;

o Подпомага възстановяването на зеления водород;

o Подкрепете производството и разпространението на биометан и вятърна енергия.

Направление 2 – Социална подкрепа и подкрепа за заетостта:

o Картографиране на уменията на работниците;

o Повишаване на уменията и повишаване на квалификацията на работниците и търсещите работа;

o Подкрепа за мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност;

Направление 3 – Диверсификация на местната икономика:

o Диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход;

o Подкрепа за научни изследвания и иновации за бизнеса.

 

Област Перник:

Направление 1 – Индустрия за решения за устойчива енергия:

o Рекултивация на въглищни кариери;

o Подкрепа за МСП, фокусирани върху проучване, проектиране и инсталиране на фотоволтаични панели;

o Подкрепа за МСП, фокусирани върху инсталации за биогаз (биометан);

o Подкрепа за ВЕИ и производството и използването на зелен водород.

 

Направление 2 – Социална подкрепа и подкрепа за заетостта:

o Картографиране на уменията на работниците;

o Повишаване на уменията и повишаване на квалификацията на работниците и търсещите работа;

o Подкрепа за мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност.

Направление 3 – Диверсификация на местната икономика:

o Развитие на индустриална и логистична зона в гр. Перник;

o Развитие на Център за изследване и развитие за услуги в подкрепа на промишлеността като изследователски център за

индустриален дизайн и научен център за наука за материалите.

 

Област Кюстендил:

Направление 1 – Индустрия за решения за устойчива енергия:

o Рекултивация на въглищни кариери;

o Схема за подпомагане на МСП за производство на съоръжения за възобновяема енергия;

o Създаване на индустриални паркове с чисти технологии (нулеви емисии);

o Подпомагане на фотоволтаични паркове и производство и използване на зелен водород, включително за съхранение на енергия;

o Подпомагане на производството и разпространението на биогаз (биометан);

o Подпомагане на търговското и отоплителното използване на геотермална енергия в региона

Направление 2 – Социална подкрепа и подкрепа за заетостта:

o Картографиране на уменията на работниците;

o Повишаване на уменията и повишаване на квалификацията на работниците и търсещите работа;

o Подкрепа за мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, с акцент върху енергийната бедност.

Направление 3 – Диверсификация на местната икономика:

o Диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход;

o Развитие на Център за изследвания и иновации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща