Спад в сектор "Транспорт, складиране и пощи" отчита НСИ

Икономика / България
3E news
575
article picture alt description

Снимка: Needpix

Индексът на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" намалява с 3,9 на сто през второто тримесечие, в сравнение с предходното. Най-голямо намаление е регистрирано при "Въздушен транспорт" (9,5 на сто) и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (4,9 на сто), показват данните на НСИ, предаде БТА.

Индексът на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 3,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2023 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Издателска дейност" (11,4 на сто) и "Информационни услуги" (8,6 на сто). 

При "Други бизнес услуги" съществен ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" (68,9 на сто) и "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" (20,5 на сто). Намаление се наблюдава при "Дейности по почистване" - с 1,2 на сто, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 0,8 на сто.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 0,6 на сто над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни и календарно изгладени. Значителен ръст е отчетен при "Въздушен транспорт" (27,2 на сто) и "Пощенски и куриерски услуги" (13,5 на сто). Спад с 11,3 на сто се наблюдава при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта". 

Индексът на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 16,2 на сто по-висок през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. Съществено увеличение се наблюдава при "Информационни услуги" (20,6 на сто), "Дейности в областта на информационните технологии" (19,2 на сто) и "Издателска дейност" (18,5 на сто). 

При "Други бизнес услуги" най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2022 г. е регистриран при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 59 на сто, "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 28,4 на сто, и "Дейности по почистване" - с 23,8 на сто. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща