Франция е най-големият износител на електроенергия в Европа, България отстъпва назад, заради по-ниските цени на газа от тези на въглищата

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
726
article picture alt description

източник: EnAppSys

Франция изпреварва Швеция като най-големият нетен износител на енергия в Европа, докато Германия се превръща от износител във вносител през първата половина на тази година.  От челната тройка на нетните износители отпада България. Това сочи докладът на компанията за анализи EnAppsys за вноса и износа в Европа през първите шест месеца на 2023 г.

Българските управляващи често обичат да се хвалят с износа на електроенергия от България.  Ситуацията обаче се е променила, сочи новият доклад на анализаторите от EnAppsys. В него се коментира изоставането на България и изместването й  от челната тройка по нетен износ като процент от търсенето.

Когато се вземе предвид нетният износ като процент от търсенето, Босна изпреварва България като страната с най-висок процент от изнесената електроенергия (44,8%), пишат експертите.

Gabor Szatmari, , териториален мениджър за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в EnAppSys, коментира, че това в резултат на намалялото производство на електроенергия от въглища в резултат на падащите цени на газа в Европа от август 2022 г. „В случая с Босна общото водно производство се удвои от второто полугодие на 2022 г. до първото полугодие на 2023 г. и около 87% от това допълнително производство беше изнесено в други страни“, казва Szatmari.

Докладът установява, че общият нетен износ на Франция възлиза на 17,6 TWh, като по-голямата част от електроенергията е в посока към Великобритания (8 TWh) и Италия (9 TWh).

Jean-Paul Harreman директор на EnAppSys BV коментира, че това е в резултат ядрените мощности. „Причината за увеличаването на износа във Франция спрямо предходната година е повишената наличност на ядрените мощности на страната. Въпреки че наличността все още е с 10-15% по-ниска от нормалното, увеличението на капацитета между 5 и 10 GW спрямо миналата година помогна френският енергиен баланс да се обърне отново към износ.

„Тъй като по-евтиното производство стана достъпно за френския пазар, той отново започна да изнася за Великобритания. Разликата в цената гарантира, че по-евтината енергия тече от Франция към Великобритания.

„Междувременно износът на Швеция остава стабилен в сравнение с втората половина на миналата година“, коментира още той.

Швеция е вторият най-голям нетен износител на електроенергия през първата половина на тази година с нетна електроенергия от 14,6 TWh  изпратена към други страни. В същото време Испания изпреварва Германия, така че става третият най-голям нетен износител с общ нетен износ от 8,8 TWh.

Както заявява Jean-Paul Harreman, „Испания все още печели от по-ниската цена на газа за производство на електроенергия и масово производство на енергия от възобновяеми източници. Огромното увеличение на слънчевия капацитет в Испания доведе до по-висок износ.“

„Междувременно в Германия затварянето на атомните електроцентрали беше основната причина, поради която енергийният баланс се обърна от износ през първото тримесечие към внос през второто тримесечие. Това затваряне означаваще, че Германия ще доставя допълнителна енергия от други страни в периоди на ниско производство на енергия от възобновяеми източници, тъй като други пазари предоставят енергия на по-ниски цени от неизползваните производствени активи в Германия.

Обърнете внимание, че вносът и износът са резултат от пазарно свързване между европейските пазари на електроенергия, като трансграничните връзки ограничават количеството енергия, което може да тече от една страна в друга. Целта е да се оптимизира благосъстоянието на целия континент. С изключение на границите, които не са автоматично свързани, страните, действащи на пазарите за ден напред, не избират активно да внасят или изнасят.“

Когато се вземе предвид нетният износ като процент от търсенето, Босна изпревари България като страната с най-висок процент от изнесената електроенергия (44,8%).

Италия остава най-големият нетен вносител през първите шест месеца на 2023 г., доставяйки 25,9 TWh от други страни, от които 9,9 TWh идват през Швейцария и 9,5 TWh през Франция.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща