Евростат: Спадат емисиите парникови газове в ЕС през първото тримесечие на 2023 г., България е първенец

Енергетика / Зелен преход
3E news
973
article picture alt description

Източник: needpix.com

През първото тримесечие на 2023 г. Европейският съюз (ЕС) стана свидетел на намаление на емисиите на парникови газове с 2,9% в сравнение със същия период на 2022 г. Това възлиза на общо 941 милиона тона CO2-еквивалент (CO2-eq). В същото време брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС отбеляза ръст от 1,2%. Информацията идва от Евростат, който публикува тримесечни оценки за емисиите на парникови газове по икономически дейности. Тези оценки допълват социално-икономически данни, като БВП и заетостта на европейците, предаде Energyportal.eu.

От данните се вижда, че в България е регистриран най-голям спад на парниковите емисии.

Още по темата

Данните показват, че икономическите сектори с най-висок процент на емисиите на парникови газове през първото тримесечие на 2023 г. са домакинства (24%), производство (20%), доставка на електроенергия и газ (19%), селско стопанство (13%) и транспорт и съхранение (10%). Сравнявайки Q1 2023 с Q1 2022, емисиите са намалели в пет от девет икономически сектора. Трябва да се отбележи, че най-сериозно е намалението в сектора на електроснабдяването и газоснабдяването със спад от 12,3%. Въпреки това секторът на транспорта и съхранението отбеляза 7,2% увеличение на емисиите.

Освен това емисиите на парникови газове са намалели в повечето страни от ЕС, с изключение на Ирландия, Латвия, Словакия, Дания, Швеция и Финландия, където емисиите са се увеличили. България, Естония и Словения постигнаха най-големи намаления на емисиите, съответно с 15,2%, 14,7% и 9,6%.

От 21 страни в ЕС, които намалиха емисиите си, само шест отчетоха спад на БВП. Това означава, че 15 държави от ЕС са успели да намалят емисиите, като същевременно са увеличили своя БВП. Тези страни са Португалия, Хърватия, Белгия, Малта, Франция, Испания, Холандия, Германия, Австрия, Румъния, Италия, Кипър, Гърция, Словения и България.

Като цяло през първото тримесечие на 2023 г. се наблюдава положителна тенденция за намаляване на емисиите на парникови газове в целия ЕС, като няколко държави дори постигнаха отделяне на емисиите спрямо икономическия си растеж, обясняват от Евростат.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща