Ръст от 65.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 172.94 лв. за MWh с ден за доставка 14 август 2023 г.

В сегмента "в рамките на деня" за пореден път са регистрирани отрицателни цени

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
710
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 172.94 лв. за MWh с ден за доставка 14 август 2023 г. и обем от 67 212.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е скок от 65.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 150.73 лв. за MWh, при количество от 37 856.10 MWh.

Извънпиковата енергия (29 355.90 MWh) е на цена от 195.16 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 187.08 лв. за MWh и количество от 2228.3 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 56.7 лв. за MWh (3269.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 299.63 лв. за MWh при количество от 3107.2 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 197.66 лв. за MWh при обем от 2602.4 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 104.39 лв. за MWh (53.37 евро за MWh) за 13 август 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 14 август се повишава до 172.94 лв. за MWh ( ръст от 65.7 %) по данни на БНЕБ или 88.42 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 август 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 172.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 7.39 лв. за MWh.

За отбелязване са постигнатите високи отрицателни цени в този сегмент (последна цена) от 10 часа до 15 часа, които варират от минус 7.37 лв./MWh (10 ч.) до минус 111.48 лв. /MWh (14 ч.) и минус 29.36 лв./MWh (15 ч.), както и 0.00 лв./MWh (16 ч.).

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 44,71% 1971.15
Кондензационни ТЕЦ 15,36% 676.94
Топлофикационни ТЕЦ 3,63% 160.04
Заводски ТЕЦ 1,77% 78.11
ВЕЦ 0,22% 9.9
Малки ВЕЦ 1,86% 81.94
ВяЕЦ 3,65% 161.12
ФЕЦ 28,58% 1260.03
Био ЕЦ 0,21% 9.13

Товар на РБ 3370.1

Интензитета на СО2  e 208g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 487g, Чехия - 313g, Румъния - 313g, Германия - 210g, а най-нисък e във Франция – 34g, Австрия - 45g,  Белгия - 54g, Швейцария - 72g, Нидерландия - 97g, Унгария - 84g, Гърция - 94g, Словакия - 106g, Испания - 84g.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща