EK намалява с нови 90 млн. тона количеството квоти в системата за търговия с емисии за 2024

Енергетика / Свят
3E news
522
article picture alt description

Източник: needpix.com

Институт за енергиен мениджмънт

EK прие решение относно количеството квоти, които да бъдат издадени в целия Съюз в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии за 2024 г. по отношение на стационарните инсталации и дейностите в областта на морския транспорт („горна граница“).

При изчисляването на горната граница се прилагат следните промени, въведени при неотдавнашното преразглеждане на Директивата за СТЕ:

  • намаляване на горната граница с 90 милиона през 2024 г. (второ намаление от 27 милиона ще бъде направено през 2026 г.);
  • включване на сектора на морския транспорт в обхвата на CTE Директивата през 2024 г., което ще доведе до увеличаване на горната граница със 78,4 милиона, както е посочено в параграф 11 от Директива (ЕС) 2023/959; и
  • абсолютната сума, с която горната граница ще бъде намалявана годишно чрез прилагане на увеличения линеен коефициент на намаление от 4,3 % от 2024 г. до 2027 г. към референтната стойност за стационарните инсталации и за морския сектор.

Още по темата

За да се изчисли горната граница за 2024 г., количеството квоти за целия ЕС, произтичащо от намаляването на горната граница и включването на морския транспорт (първите две точки по-горе), се намалява с общото количество, дължащо се на линейния коефициент на намаление. Таванът и годишното намаление на квотите включват държавите от Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия.

При определянето на горната граница за 2024 г. не са отчитени бъдещите промени:

намаляването на горната граница с 27 милиона, което ще се осъществи през 2026 г;
увеличаването на коефициента на линейно намаление на 4,4 % от 2028 г.;
увеличението на общото количество квоти в резултат на разширяването на обхвата за дейностите по морски транспорт, което ще се осъществи през 2026 г. и 2027 г., за да се вземе предвид обхващането на емисиите на парникови газове, различни от емисиите на CO2 от дейностите по морски транспорт, и съответно обхващането на емисиите на морските кораби, въз основа на техните емисии за последната година, за която има налични данни.
За 2024 г. количеството квоти емисии, касаещи член 9 от Директива 2003/87/ЕО, възлиза на 1386051745.

В съответствие с член 3в от Директивата за СТЕ Комисията ще определи общото количество квоти, които да бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства за 2024 г., в отделно предстоящо решение.

За повече информация вижте тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща