Ръст от 122.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 174.96 лв. за MWh с ден за доставка 9 август 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
832
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 174.96 лв. за MWh с ден за доставка 9 август 2023 г. и обем от 69 702.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е скок със 122.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 162.45 лв. за MWh, при количество от 36 730.00 MWh.

Извънпиковата енергия (32 972.90 MWh) е на цена от 187.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 156.96 лв. за MWh и количество от 2870.6 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 92.51 лв. за MWh (3240.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 277.92 лв. за MWh при количество от 2674.6 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 197.46 лв. за MWh при обем от 2948.5 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 78.50 лв. за MWh (40.14 евро за MWh) за 8 август 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 9 август се повишава до 174.96 лв. за MWh ( ръст от 122.9 %) по данни на БНЕБ или 89.46 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 август 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 690.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 56.67 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

 Име             MW

АЕЦ 40,81% 1967.34
Кондензационни ТЕЦ 11,22% 540.72
Топлофикационни ТЕЦ 2,57% 124.11
Заводски ТЕЦ 1,94% 93.75
ВЕЦ 0,20% 9.78
Малки ВЕЦ 1,81% 87.46
ВяЕЦ 8,04% 387.43
ФЕЦ 33,23% 1601.85
Био ЕЦ 0,18% 8.46

Товар на РБ 3564.89

Интензитета на СО2  e 168g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 359g, Чехия - 377g, Румъния - 293g, Гърция - 207g, Германия - 178g, а най-нисък e във Франция – 38g, Австрия - 47g,  Белгия - 61g, Швейцария - 86g, Испания - 118g, Нидерландия - 72g, Словакия - 101g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща