Всички индекси на минус по пазарите на акции в Западна Европа и САЩ в първата седмица на август

Търговията на Българската фондова борса отново се размина с пазарите от двете страни на Атлантика

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
693
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

В една динамична първа седмица на август фондовите индекси от двете страни на Атлантика – в Западна Европа и на Уолстрйт в Ню Йорк, се покачваха по време на търговията в петък, възстановявайки се от спада от предходните три сесии, но това не беше достатъчно, за да бъдат изтрити тежките загуби, които натежаха върху седмичната равносмета.

Още по темата

През отминалите пет работни дни и третата голяма банка в света – Банката на Англия (BoE) повиши основната си лихва с 25 базисни пункта (0.25%) за 11-ти пореден път до 15-годишен връх от 5.25%, тъй като членовете на борда на регулатора продължават да смятат, че могат да се справят с упорито високата инфлация чрез повишаване на лихвите, пише в съобщението до медиите от BoE.

Търговията по пазарите на акции от двете страни Атлантика беше белязана и от решението на международната рейтингова агенция Fitch да понижи дългосрочния рейтинг на емитента на дългови книжа САЩ до "AA+" от "AAA" поради прогнозираното влошаване на фискалните резултати през следващите три години и продължаващите политически конфронтации по въпроса за лимита на държавния дълг. През последните две десетилетия това се проявява в постоянни политически конфронтации около въпроса за лимита на националния публичен дълг, който може да бъде решен в последния момент“, се казва в изявлението на Fitch до медиите.

Последваха три поредни сесии с преобладаващи загуби за всички борси в Западна Европа и САЩ, с което инвеститорите демонстрираха своето неодобрение към водената от централните банки строга парична политика с постоянно поскъпващо кредитиране в условията на забавяща се инфлация, но при спад на брутния вътрешен продукт.

И още една група статистически данни, които според Ройтерс дадоха „глътка успокоителен въздух“, бяха цените на производител, т. нар. производствена инфлация в еврозоната и Европейския съюз, но които са забавили спада си през юни спрямо май, като са намалели с 0.4 на сто. През юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година, обаче, цените на промишлен производител са намалели с 2.4 на сто в ЕС, както и с 3.4 на сто в еврозоната, което е сигнал за възстановяване, макар и с по-бавни от очакваните темпове, на икономиката в ЕС, тъй като пазарните участници очакваха по-малък спад от 3.1%. Но тези данните сякаш преминаха покрай погледите на пазарните участници, защото седмичната равносметка показва преобладаващи загуби по пазарите на акции от двете страни на Атлантика.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

След четири поредни седмици на възходящ тренд, фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на Уолстрийт в Ню Йорк приключиха отминалата работна седмица (31 юли – 4 август) със загуби за всички основни национални индекси. С най-голямо седмично  понижение завърши испанският бенчмарк IBEX 35 (-3.26%), следван от германския DAX (-3.12%), италианския FTSE MIB (-2.93%), общия Stoxx Europe 600 (-2.44%), френския САС 40 (-2.08%) и британския FTSE 100 (-1.67%).

След като в предходната седмица на Уолстрийт в Ню Йрок всички индекси завършиха на „зелена“ територия, през отминалите пет работни дни се озоваха в „червената“ зона, като най-съществен беше спадът на технологичния Nasdaq (-2.84%), следван от широкият S&P 500 (-2.27%) и индустриалния Dow Jones (-1.11%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (31 юли – 4 август) търговията на БФБ отново се размина с тренда на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк. Както и в предходната седмица, на борсата в София три от четирите индекса завършиха с повишение и само секторният BG REIT регистрира загуба (-0.49% сред нарастване с 0.50% седмица по-рано). С най-висок ръст приключи българският показател на „сините чипове“ SOFIX (+2.31% спрямо спад от 0.46% предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+1.33% след минимално нарастване от 0.01% седмица по-рано), равно претегления BG TR30 (+0.80% спрямо повишение с 0.12% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (24-28 юли), при осъществени 1 529 сделки с 2 193 384 лота за 16 504 226 лева, спрямо 1 358 сделки с 1 317 206 лота за 13 258 442 лева или със 171 сделки с 876 178 лота и 3 245 784 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 14 дружества спрямо 10 дружества в предходната седмица. С най-голям оборот приключи Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 3 сделки с облигации на дружеството за 3 585 500 лева, следван от Тексим Банк АД (5CPA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 3 220 3225 лева, следвана от Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 2 сделки с акции на дружеството за 923 800 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 222 сделки с акции на дружеството за 764 255 лева, Холдинг Център АД (HCEN) с 11 сделки за 672 868 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 2 сделки за 651 620 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 10 сделки за 649 976 лева, Ай Ти Софт ЕАД (1BKA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 448 000 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 6 сделки с акции на дружеството за 381 080 лева, Формопласт АД (FORM) с 2 сделки с акции на дружеството за 319 000 лева, Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 1 сделка за 304 300 лева, Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 1 сделка за 249 872 лева, Холдинг Света София АД (HSOF) с 2 сделки за 233 785 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка с акции на дружеството за 200 012 лева.

14-те най-оборотни емисии формират 76.37% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса завършват с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 44% за печелившите към 31% за губещите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите в лева (15% за печелившите към 7% за губещите и 70 на сто без промяна), при емисиите (45% за печелившите към 12% за губещите и 73 на сто без промяна) и при сделките (63% за печелившите към 28% за губещите и 9 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (31 юли – 4 август) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 2.31% след спад с 0.46% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 234 734 лота за 1 349 651 лева спрямо 1 305 139 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.33% след минимално повишение с 0.01% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 588 868 лота за 2 573 125 лева спрямо 1 891 729 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.80% след ръст от 0.12% в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 073 159 лота за 3 923 681 лева спрямо 2 174 382 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е единствен със загуба от 0.49% след най-силно повишение от 0.50% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 226 735 лота за 892 601 лева спрямо 523 504 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група за втора поредна седмица излиза китайският холдинг за електромобили Nio Inc. (N3IA) с ръст от 13.56% и седмичен оборот от 17 706 евро (34 629 лева), при последна цена от 14.400 евро/акция**;

- Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOGB) с повишение от 12.00% и седмичен оборот от 15 333 лева, при последна цена от 112.000 лв./облигация и пазарна капитализация от 280 000 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) с нарастване от 11.82% и седмичен оборот от 11 561 лева, при последна цена от 6.150 лева/акция и пазарна капитализация от 68 344 452 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с ръст от 1.65% и седмичен оборот от 104 838 лева, при последна цена от 2.300 лв./акция и пазарна капитализация от 342 895 040 лева;

- Шелли Груп АД (бивша Алтерко АД - SLYG) с повишение от 9.40% и седмичен оборот от 764 255 лева, при последна цена от 32.600 лв./акция и пазарна капитализация от 588 460 807 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Холдинг Нов Век АД (HNVK) със спад от 7.77% и седмичен оборот от 94 243 лева, при последна цена от 19.000 лв./акция и пазарна капитализация от 106 598 303 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) с понижение от 5.88% и седмичен оборот от 28 564 лева, при последна цена от 9.600 лв./акция и пазарна капитализация от 201 600 000 лева;

- американската фармацевтична Pfizer Inc. със загуба от 3.94% и седмичен оборот от 110 896 евро (216 890 лева), при последна цена от 31.700 евро/акция**;

- Формопласт АД (FORM) със спад от 3.33% и седмичен оборот от 319 000 лева, при последна цена от 5.800 лв./акция и пазарна капитализация от 22 033 649 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) с понижение от 2.91% и седмичен оборот от 90 609 лева, при последна цена от 117.500 евро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (31 юли – 4 август), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 17 юли със 100 акции за 1 255 лева, след което цената им се е повишила с 0.40%, при последна цена от 12.550 лв./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 юли с 5 акции за 40 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 8.000 лв./акция и пазарна капитализация от 122 841 120 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 148 акции за 1 158 лева, след което цената им се е повишила с 9.00%, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 27 368 167 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани, като последната е била на 14 юли с 325 000 акции за 568 750 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 284 акции за 1 245 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.960 лв./акция и пазарна капитализация от 17 624 495 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки като последната е била на 31 юли с 2 акции за 41 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарната капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки на 3 август със 118 350 акции за 200 012 лева, след което цената им се е понижила с 0.59%, при последна цена от 1.690 лв./акция и пазарна капитализация от 48 871 400 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 юли с 10 акции за 15 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 юли с 85 000 акции за 304 300 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.580 лв./акция и пазарна капитализация от 101 489 964 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с един лот (10 дългови книжа) за 1 000 лева, след което цената на облигациите не се е променила, оставайки на 100.00 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща