Производствена дефлация в еврозоната и ЕС през юни

България дели второто място по най-значителен спад на производствените цени в промишлеността на месечна база и е трета на годишна

Икономика / Свят , Финанси
3E news
721
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Цените на производител в промишлеността са забавили спада си през юни спрямо май (т. нар. производствена дефлация), като са намалели с 0.4 на сто и в Европейския съюз, и в еврозоната. Месец по-рано – през май на месечна база производствените цени намаляха с 1,9 на сто и в двете зони. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

Още по темата

През юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година или на годишна база, цените на промишлен производител са намалели с 2.4 на сто в ЕС, както и с 3.4 на сто в еврозоната.

Цените на производител в промишлеността в България са намалели с 2.4 на сто през юни на месечна база, ката темпото на спад се забавя леко, спрямо регистрирания през май (-2.5 на сто) и април (-3.2 на сто), сочат още данните на Евростат. Сред членките на ЕС, които са били с най-голям месечен спад на производствените цени през юни, страната ни е делила втората позиция с Латвия, като единствено Унгария (-2.5 на сто) е отчела най-силен спад на цените на производител в промишлеността.

Същевременно производствени цени през юни, но на годишна база, в България са били третите най-бързо намаляващи (-11.4 на сто) сред страните от ЕС, а по-значително поевтиняване са отчели само в Ирландия (-17.1 на сто) и Белгия (-12.4 на сто).

Месечно сравнение по основни индустриални групи и по страни членки

Цените на промишлен производител в еврозоната през юни в сравнение с май са отчели понижение с 0.7 на сто за междинни стоки и с 0.5 на сто в сектор енергетика. Ценовите равнища на дълготрайните потребителски стоки и на нетрайните потребителски стоки са останали без промяна, а на капиталовите стоки са нараснали с 0.1 на сто.

Цените на производител в промишлеността, без да се отчита сектор енергетиката, като цяло намаляват в еврозоната - с 0.3 на сто през юни спрямо май.

За същия период в ЕС цените на промишлен производител са намалели с 0.8 на сто за междинните стоки, с 0.4 на сто за енергийните стоки и с 0.1 на сто за дълготрайните потребителски стоки, както и също толкова за нетрайните потребителски стоки. Противно на тях, при капиталовите стоки е регистриран ръст с 0.1 на сто.

Цените на промишлен производител в ЕС, без сектор енергетиката, са намалели с 0.4 на сто.

Сред страните от Евросъюза най-големи месечни понижения на производствените цени в промишлеността през юни са отчетени в Унгария (-2.5 на сто), България и Латвия (-2.4 на сто за всяка) и Белгия (-2.2 на сто). На другия край на скалата, с най-значителни повишения са били производствените цени в Ирландия (+4 на сто), Хърватия ( +1.3 на сто) и Швеция (+1.2 на сто).

Годишно сравнение по основни индустриални групи и по страни членки

Цените на производител в промишлеността в еврозоната през юни 2023 г. в сравнение с юни 2022 г. са намалели с 1.5 на сто за сектор енергетика и с 2.7 на сто за междинните стоки. Растеж на промишлените цени с 5.2 на сто са отбелязали капиталовите стоки, с 5.9 на сто дълготрайните потребителски стоки и с 8.9 на сто недълготрайните потребителски стоки.

Цените на производител за цялата промишленост в еврозоната, с изключение на тези в енергетиката, са се увеличили с 2.5 на сто през юни т.г. на годишна база.

За същия период в ЕС промишлените цени са намалели с 14 на сто в енергийния сектор и с 2.7 на сто в сектора на междинните стоки, докато цените са се увеличили с 5.1 на сто за капиталовите стоки, с 5.5 на сто за дълготрайните потребителски стоки и с 9 на сто за нетрайните потребителски стоки.

Цените на промишлен производител в ЕС, без сектор енергетика, са се увеличили с годишен темп от 26 на сто през юни.

Най-значителна годишна дефлация на производствените цени в промишлеността е отчетена в Ирландия (-17.1 на сто), Белгия (-12.4 на сто) и България (-11.4 на сто). Страните от ЕС с най-резки повишения са били Унгария (+29.5 на сто), Словакия (+18.2 на сто) и Словения (+7.4 на сто)./БТА

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща