Институт GATE разработва енергиен атлас на София, част от проекта “Цифров двойник на града“

Той ще бъде представен за първи път на международна научна конференция Geospatial Week през септември 2023 г. в Кайро, Египет.

Енергетика , Климат / България , Зелен преход
3E news
1198
article picture alt description

Снимки: Институт GATE

Температурата в централните части на София се повишава непрекъснато, показват данни от последните години, обект на анализ от институт GATE. Това е свързано с появата на т.нар. “острови на топлина“. Основните фактори за проявата им са генерираната от човешката дейност топлина, увеличената консумация на енергия, трафикът, презастрояването, намаляването на зелените зони и паркове, липсата на водни басейни и презаселването. Локалния климат и релеф също влияят съществено върху появата на феномена.

В контекста на този проблем, Институтът GATE изследва островите на топлина в София. Проучванията са базирани на числовия модел за предсказване на времето Weather Research and Forecasting (WRF) и наличните данни в града за потреблението на електроенергия, трафик, население и др. Част от изследванията е разработването на енергиен атлас на София, който ще
бъде представен за първи път на международна научна конференция Geospatial Week през септември 2023 г. в Кайро, Египет. Конференцията е под егидата на International Society for Photogrametry and Remote Sensing – организация, развиваща международното сътрудничество в областта на фотограметрията, отдалеченото наблюдение и техните приложения.

Цифров двойник имат градове като Хелзинки, Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк

Водещ изследовател на изследването е инж. д-р Лидия Витанова, инженер-еколог и климатолог с изследователски опит в областта на градския климат, топлинните острови, екологията и опазването на околната среда. Резултатите от извършените анализи ще бъдат интегрирани в 3D модела на града, разработен пилотно за район “Лозенец”. Той се обогатява непрекъснато с данни от разнородни източници и е основа за реализацията на различни сценарии, свързани с градските процеси и явления, включително въздействието на климатичните промени.

Създаването на „Цифров двойник на града“, в рамките на който се извършват изследванията, подпомага анализите и симулациите, свързани с анализ на качеството на въздуха, градско планиране, енергийна ефективност, мобилност и др. Разработването му е под ръководството на проф. д-р Десислава Петрова-Антонова от институт GATE. Подобни модели имат градове като Хелзинки, Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк.

Институтът GATE е първият център за големи данни и изкуствен интелект в Източна Европа. Той е създаден през 2019 г. като съвместна инициатива между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс и Индустриални технологии Чалмърс, Швеция. GATE съдейства за създаване на интелигентно общество, управлявано от данните, като разработва технологични решения, базирани на големи данни и изкуствен интелект и ускорява тяхното прилагане за решаване на
проблеми в социално значими сфери. GATE извършва научни изследвания и създава иновации в четири приложни области – Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Умна индустрия и Интелигентно правителство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща