Енергийните общности отвътре: Как идеята за соларна система на болница на Острова събра над 300 000 паунда за 4 дни

Габрово може да бъде пионер и да създаде първата енергийна общност с участието на община в България.

Климат / България , Зелен преход
Рая Лечева
988
article picture alt description

Снимка: Проектът LifeLoop

Европейското законодателство насърчава участието на хората и обединяването им в кооперативи както е било преди независимо дали става дума за генериране и доставка на енергия, намаляване на потребление и енергийна ефективност, в сферата на електромобилността или отоплението.

През последните 100 години живеем в система, изградена от консорциуми и монополи, които нямат пряка отговорност към отделните общества. Местната икономика умира, хората затъват в енергийна бедност и са застрашени от редица климатични рискове. Най-крайните от Вас ще кажат, че става дума за глобален капитализъм извън контрол. Много хора вече искат да бъдат не част от проблема, а част от решението. Гражданите трябва да бъдем в центъра на борбата с климатичните рискове, смятат основателите на редица енергийни общности в Европа. Съвсем простичкият въпрос е какво може да направи всеки от нас като гражданин. Може ли да изградим собствена мощност? Възможно ли е да бъде напълно независими без да използваме електропреносната мрежа? Това са само част от въпросите на обикновените граждани у нас и в страните от цяла Европа.

Срещам все повече хора, които вярват, че можем като граждани да контролираме енергийното производство на бъдещето. Тази човешка енергия е срещу монополите и зависимостта от големите енергийни гиганти, но вече не става дума само за шепа хора. В тази нова реалност най- добрите партньори на гражданите могат да бъдат общините.

И ако днес ни е трудно в града и селото да разберем какво е енергийна общност е защото всъщност помощта между съседите е облечена в ново име. Зад това ново име стои историческата ни нагласа да си помагаме и да живеем по-добре. Затова искаме да споделяме добрите примери, които вдъхновяват. Затова искаме да говорим по-често за възможностите да се обединим за една
обща цел и по-добър живот на местно ниво, не само в столицата.

Такъв пример научих съвсем скоро на събитието „Кметовете говорят“ в Габрово.

Става дума за изграждане на фотоволтаична инсталация върху сградата на една медицинска практика още преди две години, беше интересно дали хората ще поискат да инвестират, споделя Анна Франсис от неправителствената организация Energy Cities. Подготовката на проекта отне 6 седмици. Изненадата дойде, когато успяхме да съберем над 300 000 паунда или над 670 000
лева за 4 дни, обясни тя. Проектът беше специален с това, че възвръщаемостта трябваше да е доста голяма, каза Франсис. Медицинската практика получи тези панели съвършено безплатно, защото общността се погрижи за всички такси, свързани с инсталацията, но и за поддръжката впоследствие. Това не са богати хора. Всъщност става дума за 150kw слънчева инсталация = 130 000 kWh / година. За 20 години се очаква да бъдат спестени 1500 тона CO2 и 220 000 паунда или близо 500 000 лева за общинския фонд.

Най-интересното е, че основният мотиватор за хората не е да получат възвръщаемост, а да помогнат. Поднесен по правилния начин като се изтъкнат ползите за общността и климата, проектът се превърна в изключително вдъхновяващ, каза
Франсис.

Енергията, която се произвежда се доставя на медицинската практика, което ще доведе до икономия от над 110 000 евро за 20 години, подчерта още Франсис. Този пример е изключително ценен за градската управа, защото успя да акумулира изключително
важно финансиране за толкова кратко време, каза Франсис.

Затова днес целта е чрез европейско финансиране да се сподели този успешен опит в редица други страни, коментира още тя. Това се случва чрез проекта Life Loop с пилотни проекти в Загреб, Хърватия; Крит, Гърция; Бистрица, Румъния, Габрово, България; Исарамана и Вилановафору, Италия; Никозия, Кипър; Тулция, Румъния с асоциирани партньори от Босна, Хърватия, Сърбия,
Косово и Македония. Този заразителен пример се приема от все повече общности в Европа, защото гражданите могат равноправно да участват в енергийния преход, обясни Антония Прока от REScoop.eu- Европейската федерация на енергийните кооперативи на гражданите. Тя представи практически наръчник за създаване на енергийна общност, може да видите повече ТУК.

Европейското законодателство насърчава участието на хората и обединяването им в кооперативи както е било преди независимо дали става дума за генериране и доставка на енергия, намаляване на потребление и енергийна ефективност, в сферата на електромобилността или отоплението. Но всички тези взаимоотношения трябва да се уредят с договор, затова е толкова важно енергийната общност да съществува в законодателството.

Целта е да се получи ефективен и печеливш за всички участници краен резултат. За някои е притеснителен факта, че говорим за възвръщаемост от 20 години, но и затова е важно да се проучат конкретните примери, да се направи внимателна оценка на идеята и да се действа комплексно, коментира Прока. 

Например енергийната общност ZEZ в Хърватия прави национална информационна кампания за необходимостта от кооперативи.

Кооператив Енергия (Cooperativa de Energie) в Румъния е съставен от малки производители на възобновяема енергия. 

Те предлагат излишъка си на местната общност и по този начин са първия доставчик на енергия от енергийна общност в
страната.

Енергийната общност Minoan в Крит, Гърция е пример за демократизиране на енергийния преход, който обединява 6 общини и изключително много заинтересовани страни. 

Кооперативът в Крит включва енергийно бедни домакинства като осигурява за тях безплатна енергия.

Вече има изключително значение при формиране на регионалната енергийна политика. Той управлява общински услуги за ВиК и земеделска кооперация. Също така включва енергийно бедни домакинства като осигурява за тях безплатна енергия.

Подобен пример както на Острова за набиране на средства crowdfunding има и по нашите ширини на границата със Сърбия. Примерът е от село Стара планина, където местната общност решава, че ще инициира кампания за набиране на средства за изграждане на два фотоволтаика, на читалището и на общината, защото нямат пари. Общината прави кампания както например правим за други поводи. Хората са съпричастни, искат да имат зелена енергия и просто даряват, а кампанията е успешна.

Всъщност седемте основни принципа на енергийните общности или кооперативи, за които днес все още в нашето законодателство няма дефиниция са: отворено и доброволно обединяване, демократичен контрол от страна на членовете, автономия и независмост, елементи на обучение и информация, сътрудничество с други кооперативи, да оказва значение за общността.

На европейско ниво също голяма част от страните все още не са синхронизирали своето законодателство и търсят правилния начин за тяхното функциониране. Това че нямат законодателство е бил още един мотиватор хората да го направят и да докажат, че когато общността иска нещо то става, коментира и Тодор Попов, директор „Административно, правно и информационно обслужване“ с община Габровo.

Регионалното депо в Габрово може да бъде терен на

първата енергийна общност у нас с участието на общината

Габрово може да бъде пионер и в тази област като направи първият енергиен кооператив с участието на общината, за да гарантира устойчивото и ефективното изпълнение. Идеята е за създаване на енергийна общност за производство на енергия на терен на регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово. „Защо не на обработваема площ или на поляна? Отговорът е,
защото искаме да използваме покривите.

Важно е да се включат физически лица, малки и средни предприятия на територията на община Габрово с водещ партньор общината, сподели повече за идеята Попов. Целта е да инвестираме в изграждането на соларната инсталация на покрива на сградата.

Кои ще са предимствата? Енергията ще се произвежда и използва на мястото на нейното производство. Местната общност ще може да участва в енергийния пазар като инвеститор и като има нужда и техническа и експлоатационна възможност да ползват енергията. Ще се постигне относителна независимост и приемлива цена за всички участници и възвръщаемост, уверяват от
общината.

Енергийна общност заедно с общината може да даде успешна възвръщаемост на инвестицията

Сред ползите ще са също намаляване цената на използваната енергия от страна на членовете. Това ще е възможност гражданите да инвестират срещу разумна възвращаемост. Гражданите ще се включат в енергийния преход без да е необходимо цялостно реализиране и финансиране на проект за изграждане на фотоволтаик и ще могат да възвърнат своята инвестиция от сигурен партньор като общината.


Кои са най-важните стъпки в момента?

Искаме на възможно най-ранен етап да информираме гражданите за тази възможност, каза Попов. Донякъде вече сме се допитвали до част от тях, които пристигат в енергийния център да се консултират от мерките за енергийна ефективност и пилотната програма за ВЕИ. На въпроса дали биха инвестирали свои средства в общ проект с общината, който гарантира възвръщаемост досега не сме получавали категоричен отрицателен отговор, споделя Попов.
Дали това наистина е възможен вариант, ако човек вижда собствена инвестиция като прекалено рискова и всички неизвестни по проучване, подписване на договори и реализация се поемат от общината?

В момента изготвяме модел за рентабилност на инвестицията и как кооперативът ще функционира и предвид липсата на законодателство това е много трудно, уточни Попов. Но общината подготвя концепцията и най-удачната форма, но към момента една от най-удачните форми е консорциум.

Фазата на подготовка е най-дългият процес, в който влиза и етапа на комуникация. Но най- важната стъпка е комуникация на всеки етап от процеса, дори и в процеса на обмисляне на начина, по който ще работи тази общност.

Общината предстои да подготви всички документи, за да регулира взаимоотношенията между участниците, да се определят ползите за общината и за всички участници. Следващата стъпка  отправяне на покана за финансиране към гражданите, малки и средни предприятия. През целия период ще трябва да се реализира много ясна комуникационна стратегия, категорични са от
общината. Ако не успее да се събере необходимата инвестиция, парите се връщат на инвеститорите и това ще е описано в договорите, за да може да са сигурни, че няма да загубят своята инвестиция, каза Попов. Следват по-ясните стъпки по изграждане на фотоволтаичната централа, договори за използване на мрежата на Енергопро, договори с инсталатори. Не на
последно място е важно правилното управление на проекта и разпределение на ползите и приходите от него.

На въпрос на 3eNews как ще комуникира общината проекта, за да гарантира, че ползите няма да са само за нея, Попов подчерта, че това е пилотен проект, който е обречен да успее. Ако не се случи, няма как да убедим хората в смисъла да се обединяват, ако ние не го направим, подчерта Попов. Няма да е лесно, но не е невъзможно. Предстои ни много работа, за да гарантираме на първо място сигурността на гражданите, каза още Попов. Но ако пилотният проект на Габрово успее, има възможност този модел да се приложи за училища и за редица други обществени сгради. Как да комуникираме проекта е един от основните въпроси, който вълнува и нас самите, но може би отговорът е, че заставаме ние като граждани с лицата си пред хората, смята Попов.
Важно е общината дори и малко да намали разхода за енергия, а възвръщаемостта за гражданите да е конкурентна на това да си държат парите в банките, каза експертът на община Габрово.

Плановете са да се инсталира 100 KW мощност

Според специалистите на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект е възможно да се постигне цена от 20 стотинки за Mw/h и да няма такси за пренос и достъп на енергията, като всичко обаче все още е въпрос на експертен анализ и преценка. Плановете са да се инсталира 100 KW мощност, но все още се прави реална експертна оценка на необходимата инвестиция, обясниха от ЕнЕфект.

Опитът на Габрово ще е много полезен за в бъдеще, защото ако е успешен ще даде стимул на много други подобни проекти, в които граждани и община да бъдат партньори, коментира изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Драгомир Цанев.

Ще успее ли общината да мотивира гражданите?

Ще успее ли общината да мотивира гражданите да се включат с разумна инвестиция зависи от комуникацията на всеки етап, дискусиите вече са започнали и ние сме заедно в този процес, допълни Цанев. Но енергийните общности може да се окажат правилният и единственият възможен вариант за успеха на Зеления преход.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща