Доц. д-р Гана Гечева: Замърсяването на питейната вода с пестициди е невидима заплаха

Климат / България , Климат / Екология
3Enews
684
article picture alt description

Снимка: Личен архив

Пестицидите са вещества или смес от вещества, предназначени за предотвратяване или намаляване влиянието на вредителите по земеделските култури. В същото време обаче имат отрицателен ефект върху здравето на хората, след като попаднат в организма чрез замърсена вода и храна. И тъй като човешкото тяло съдържа между 50 и 80% вода, консумацията на чиста питейна вода, свободна от пестициди, е ключова за организма.


Какво споделя доц. д-р Гана Гечева е еколог, заместник-декан по научна и проектна дейност в Биологическия факултет на
ПУ „Паисий Хилендарски“, която има над 20 годишен опит в мониторинга и оценката на състоянието на водите и
като координатор на проекти в сферата на околната среда?

Днес в световен мащаб се използват около 2 млн. тона пестициди годишно.

С прекомерна и нецелесъобразна употреба на пестициди се натрупват големи количества в почви и води, които имат неблагоприятни последици за живите организми. Днес в световен мащаб се използват около 2 млн. тона пестициди годишно. Употребата им е свързана с обезпечаване на местното население с храна, както и с осигуряване износ на храни за други
държави. В районите с интензивно земеделие това може да предизвика значителни негативни ефекти върху почвите, водните басейни, организмите в тях, както и върху хората чрез питейната вода. Това е така, защото всички пестициди имат индивидуални мобилни характеристики, които определят как ще се придвижват хоризонтално и вертикално в почвата. Много от тях са
разтворими във вода. Въпреки че процесът на инфилтрация през почвата е бавен, подземните води също могат да бъдат замърсени, коментира доц. Гечева.
Тези замърсители носят здравен риск зависи от токсичността им, количеството им във водата или хранителния продукт и какво е приеманото количество на ден. Множество пестициди са карциногенни. Установена е връзка между професионалното излагане на работници, боравещи с пестициди, и увреждания на ДНК. Важно е да се отбележи, че хроничното излагане на въздействие на пестициди чрез питейна вода води до потискане на имунната система, нарушения в хормоналния баланс, репродуктивни проблеми, забавено развитие на плода в утробата на майката.

Човешкото тяло съдържа между 50 и 80% вода, ето защо консумацията на чиста питейна вода е ключова за организма. Когато използваме вода от малки водоизточници като извори, то те са по- лесни за защита от замърсяване в сравнение с големи повърхностни водоизточници като язовирите. Затова бутилираната минерална и изворна вода е сред най-чистите на пазара. Чешмяната вода е изложена на по-висок риск от замърсяване. Водещите компании за минерална и изворна вода у нас полагат много усилия да гарантират чистотата на водата, която предлагат.


Оригинален подход за следене на чистотата на водата виждаме при DEVIN, които отглеждат пчелни кошери около извора на DEVIN Изворна в Родопите. По този проект проби от полена, събран от пчелите, редовно се анализират в лаборатория в Белгия за наличие на над 500 различни вида пестициди и тежки метали, и качество на околната среда. Всички изследвания досега
показват пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в пчелния полен. Резултатите удостоверяват, че DEVIN Изворна е изключително чиста, без замърсявания, коментира доц. Гечева. Неслучайно Българската педиатрична асоциация препоръчва тази вода за бебета и малки деца.

Проблем със залежалите пестициди у нас

Необходимостта да се предприемат глобални действия по отношение на пестицидите води до създаването на Стокхолмската конвенция, която България ратифицира през 2004 г. У нас не са произвеждани пестициди от обхвата на тази конвенция, но са внасяни и употребявани в миналото. Към 2003 г. се предполага, че в нашата страна съществуват около 20 тона пестициди, но
те не могат да бъдат идентифицирани поради разкъсани опаковки или липса на етикети. За съжаление проведените анализи показват съмнения относно доброто съхранение и контрол на залежалите пестициди, коментира специалистът.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща