InfoLink: Установените мощности в слънчевата енергетика в света ще достигнат 6000 ГВт през 2030 г.

Енергетика / Свят
3E news
405
article picture alt description

източник: InfoLink

Компанията  InfoLink Consulting, която извършва изследвания в областта на възобновяемите източници на енергия публикува прогнозата си за развитие на слънчевата, вятърната енергетика и системите за съхранение на енергия до 2030 г. В докладът си InfoLink сравнява разходите за възобновяема е традиционна енергетика, анализира влиянието на държавната политика за развитие на посочените сектори, отчита динамиката на търсене и предлагане и технологичните постижения. На тази база авторите получават „по-ясна представа за темповете и ландшафта на енергийния преход в целия свят“.

В настоящия момент на производството на електроенергия се падат около 30% от общия обем на емисиите от въглерод. За реализирането на двата известни климатични сценария – „под 2 градуса по Целзий“ и „1,5 градуса по Целзий“, през 2030 г. в света трябва да работят мощности на базата на възобновяеми източници на енергия в размер от 3400 ГВт и 6800 ГВт съответно.

През 2022 г. общата установена мощност от слънчева фотоволтаична енергетика надхвърля 1 ТВт (1000 ГВт), което е в резултат на постиженията на фотоволтаичните технологии. Тъй като веригата за доставки на соларната индустрия наближава до поредна  фаза на свръхпредлагане, разходите за слънчева единица ще спаднат значително през 2023 г. и 2024 г., смятат от InfoLink. Това означава, че всяка година ще бъдат въвеждани все повече и повече нови мощности и през 2030 г. ръстът ще е с 1000 ГВт, а общата установена мощност ще е 6000 ГВт.

Китай остава най-големият пазар на слънчева енергетика. През 2022 г. китайците са пуснали в експлоатация рекордните 87 ГВт. За следващата година InfoLink прогнозира 150 ГВт нови мощности, а за 2030 г. вече 400 ГВт, при което установената мощност от слънчевата енергетика в Китай ще достигне 2500 ГВт.

Основен фактор за намаляване на разходите в слънчевата индустрия, според прогнозата на InfoLink ще е намаляването на цената на поликристалният силиций. През 2030 г. мощностите за производство на полисилиций ще се увеличат 4 пъти от нивото от 2022 г. и ще са 4,83 мн. Тона, което е достатъчно за производството на 2000 ГВт слънчеви панели.

Вятърната енергетика и в частност офшорната също демонстрира потенциал за по-нататъшно намаляване на разходите, благодарение на бързия технологичен напредък през последните две години. Според прогнозата на InfoLink през тази година общата установена мощност на вятърната енергетика в света ще надхвърли 1000 ГВт, а през 2030 г. ще достигне 1839 ГВт.

Разходите за съхранение на енергия съществено са спаднали предвид увеличаването на международните производители на акумулатори, смятат авторите. Например, в Китай настоящата стойност за съхранение (LCOS), според прогнозата ще спадне от настоящите 10 американски цента до 4 цента за кВтч през 2030 г. Това означава, че обектите за производство на слънчева и вятърна енергия, снабдени със системи за съхранение на енергия ще са по-конкурентоспособни от традиционните генератори. Глобалният капацитет за съхранение на енергия може да се увеличи от настоящите 100 ГВтч до 2000 ГВтч през 2030 г.

Базирайки се настоящите данни за развитие на ВЕИ, InfoLink прогнозира, че към края на 2030 г. ще действат възобновяеми мощности от 9145 ГВт, което е повече от достатъчно за постигане на климатичните цели от електроенергетиката в съответствие с посочените сценарии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща