Малките и средни предприятия в Германия и Италия са първенци в Европа по устойчив преход

България
3E news
406
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

 1200 малки и средни предприятия (МСП) от Европа се включиха в съвместното проучване на Група Generali и Училището по мениджмънт към Университета Бокони. Те посочват данъчните стимули, европейските фондове и образователните инициативи като необходими, за да стане бизнесът им по-устойчив;

Цената на електроенергията, инфлацията и войната в Украйна възпрепятстват усилията на тези дружества по пътя на устойчивия преход;

Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС – NextGenerationEU, има положителен ефект за 52% от най-устойчивите МСП.

Милано – Малките и средните предприятия (МСП) в Европа търсят подкрепа от политиците, за да забързат прехода на бизнеса си към устойчивост. Това показва проучване, проведено от Училището по мениджмънт към Университета Бокони в партньорство с Група Generali. Проучването е свързано с инициативата SME EnterPRIZE, който има за цел да насърчава културата на устойчивост сред МСП в Европа.

Според проучването, МСП очакват управлението да предлага данъчни стимули за насърчаване развитието на устойчиви продукти и услуги (73% от всички анкетирани МСП), европейски субсидии за финансиране на зеления преход (67%) и подобрения в сферата на образованието (63%).

Водещи в Европа що се отнася до устойчив преход са компаниите от Германия и Италия, става още ясно от изследването.

В проучването, проведено от Лабораторията за устойчивост към Университета Бокони, са включени мненията на собственици и мениджъри от над 1200 МСП от 9 европейски държави.

Предизвикателствата пред въвеждането на устойчиви бизнес практики са се увеличили

59% от анкетираните представители на сегмента на МСП определят нарастването на цените на електроенергията като най-голямо предизвикателство пред техните усилия към въвеждането на устойчиви бизнес практики, а също 58% посочват като сериозен проблем инфлацията.

Увеличава се и процентът на европейските МСП, които казват, че пред тях има нарастващи съществени пречки, възпрепятстващи устойчивия им преход. Над 50 на сто от компаниите сочат, че липсата на институционална подкрепа е сериозно препятствие, а за 49% от дружествата значителен проблем е също липсата на публични стимули.

Устойчивите МСП се справят по-добре при външни шокове

Проучването показва, че 52% от компаниите, които вече са въвели план за устойчивост в своя бизнес модел, потвърждават позитивен ефект от полученото финансиране по механизма NextGenerationEU в сравнение с едва 20% от тези, които нямат подобен план. Предприятията с най-развити планове за устойчивост са се оказали и по-резистентни на външни шокове, като инфлация, повишаване на цените на енергията и войната в Украйна. В допълнение компаниите с фокус върху устойчивостта се възползват от положителен ефект що се отнася до нараснала удовлетвореност на клиентите им (75%) и подобряване на репутацията им (64%).

Генералният мениджър на Група Generali Марко Сесана (Marco Sesana) коментира: “МСП играят централна роля като двигател на нашата икономика. Ясно е, че новите предизвикателства, пред които сме изправени, представляват риск пред усилията на тези компании за въвеждането на устойчив бизнес модел. В същото време дружествата идентифицират къде и как могат да бъдат подкрепени, за да преодолеят тези бариери. Те посочват каква ключова за това роля  играят европейските политики. Важността на устойчивата трансформация е също подчертана в изследването. МСП, въвели устойчиви практики, имат по-добро представяне в различни сфери, като също така се оказват по-устойчиви на външни шокове. С третото издание на SME EnterPRIZE Generali потвърждава своя ангажимент за насърчаване на културата на устойчивост сред предприятията”.

Малките фирми в Германия и Италия – първенци в устойчивия преход

Над половината от анкетираните МСП от Германия (55%) и Италия (51%) посочват, че вече са въвели план за насърчаване на устойчив преход или скоро предстои да въведат такъв. След тях се нареждат тези от Португалия (49%) и Австрия (44%). Средният процент за цяла Европа е 43 на сто. Под средното за ЕС остават Франция, Унгария, Чехия и Хърватия.

Страната с най-голям брой на предприятията, които все още нямат действащ план за устойчивост, е Чехия (46%), следвана от Хърватия (44%), Франция и Испания (41% всяка). Средният процент на МСП без подобен план за Европа е 37 на сто. Също толкова е делът на тези компании в Австрия. От друга страна най-малко “изоставащи” има в Германия – 30 на сто, следвана от Италия и Португалия – по 33 на сто.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща