„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира пазарен тест за търсене на капацитет в точките на междусистемно свързване

Енергетика / България
3E news
1967
article picture alt description

Източник на снимката: Маринела Арабаджиева / 3eNews.

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира пазарен тест за търсене на капацитет в точките на междусистемно свързване. Това съобщиха днес от газовия операторВ изпълнение на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (CAM NC), „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира пазарен тест за оценка на търсенето на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира настоящите и потенциалните ползватели на газопреносната мрежа за възможността да подават своите необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване.

Резултатите ще покажат интереса на пазарните участници за транспортиране на допълнителни количества природен газ през мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Информацията следва да бъде представена в рамките на осем седмици от началото на ежегодния търг за годишни капацитетни продукти, т.е. до 28 август 2023 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД се отказва от възможността да въведе такса за оценка и обработване на необвързващи прогнози за търсенето, за да улесни в максимална степен пазарните участници.

Попълнените и подписани Формуляри за представяне на необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет следва да бъдат изпратени по електронен път на: info@bulgartransgaz.bg

В съответствие с изискванията на Регламента, операторите на преносни системи ще публикуват своите съвместни Доклади за оценка на пазарното търсене в срок от 16 седмици от началото на ежегодния търг за годишен капацитет (до 23 октомври 2023 г.).

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи може да намерите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща