Проектът FlexiGrid навлезе в своята финална фаза

ЕНЕРГО-ПРО стартира своето участие в проекта в края на 2021 година

Енергетика / България , Технологии
3E news
584
article picture alt description

През ноември 2021 година ЕНЕРГО-ПРО се включи в пилотен за нашата страна проект за трансформация на енергийните системи. FlexiGrid е подкрепен от 18 организации в 8 държави. Основната идея е разработване на методи за постигане на гъвкавост в енергийната система и създаване на блокчейн базирана платформа, която да позволява на електроразпределителните компании да купуват тези услуги за гъвкавост на мрежата от производители и потребители. Проектът включва анализ на бариерите за възприемане на иновативни пазарни дизайни и оценка на съществуващата регулаторна рамка: доколко позволява разработване на бизнес модели, които водят до повишаване на гъвкавостта в работата на мрежовите оператори.

Още по темата

В България беше разработен демо сценарий, който в тестова среда дава информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. За целите на реализацията на проекта са монтирани умни електромери на избрани пилотни клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. Смарт устройствата проследяват производството и потреблението на интервали от по 15 минути. По време на тестовия период на общо 21 производителя, консуматора и просюмъра, присъединени към мрежата на компанията, бяха предоставени умни електромери, които бяха инсталирани на техни обекти, разположени на територията на област Варна. Общата инсталирана мощност на клиентите, участващи в демо сценария е над 8300 kW. Събраните данни ще бъдат визуализирани на IoT платформата на FlexiGrid и услугите за гъвкавост ще бъдат предоставени с цел симулиране на цялостната транзакция по обмен на услуги за гъвкавост.

Извършената демонстрация ще предостави варианти и решения за оптимизиране на работата на разпределителната мрежа, като чрез използването на платформата се постига мониторинг на мрежата и контрол на обмена на електроенергия и мрежови услуги между участниците. Така при необходимост услугите за гъвкавост ще бъдат осигурени от блокчейн платформа за търговия, която чрез енергийно балансиране, контролиране на пиковите стойности, регулиране на натоварването и самоконтрол ще позволи значително намаляване на небалансите в мрежата. Това е сериозно преимущество предвид очакваното в бъдеще увеличение на генерираната в мрежата енергия от въобновяеми енергийни източници, присъединени към мрежи средно и ниско напрежение. Реализираният демо сценарий ще даде шанс да се предприемат мерки и рационални подходи свързани с надеждността и сигурността на доставките на електрическа енергия, при избягване на допълнителни или "свръх" инвестиции в мрежата.

Справяйки се с някои от най-големите предизвикателства на енергийния преход, проектът ще донесе ноу-хау и решения за ключови енергийни въпроси, някои от които се предвижда да възникнат в следващите пет до десет години. С участието си в проекта ЕНЕРГО-ПРО ще подобри способността си да предвижда и облекчава бъдещите предизвикателства на непрекъснато променящия се енергиен пазар.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща