InvestEU: ЕИБ отпуска 50 млн. евро заем за нов зърнен терминал на пристанище Варна

Проектът ще оптимизира пристанищните операции със зърнени и насипни товари в Северна България

Икономика / България
3E news
864
article picture alt description

Снимка: Needpix

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение с „Логистичен център - Варна“ ЕАД, част от групата на „Билдком“, за кредит в размер на 50 млн. евро за съфинансиране на нов зърнен терминал на черноморското пристанище във Варна. Финансирането от ЕИБ е подкрепено от програмата InvestEU. Проектът ще подкрепи продоволствената сигурност, ще насърчи нисковъглеродния морски транспорт и ще подпомогне икономическия растеж на региона като подобри достъпа на местните селскостопански производители до експортните пазари. Благодарение на подкрепата от страна на ЕИБ групата на „Билдком“, която е най-големият частен производител на слънчогледово олио и водещ търговец на зърно в България, ще интегрира логистиката в дейността си и ще подобри пристанищните дейности, свързани със зърното и насипните товари във Варненския регион. Очаква се новият зърнен терминал да влезе в експлоатация през второто тримесечие на 2026 г., като ще включва нов кей, силоз и други съоръжения за съхранение, както и нови възможности за шосеен и железопътен достъп.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател с ресор „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Съфинансирането на нов зърнен терминал на пристанището в българския черноморски град Варна ще благоприятства търговията и експортния капацитет на един от по-слабо развитите региони в Европа. Ще даде възможност на местните производители да получат достъп до експортни пазари, ще улесни търговията и инвестициите и ще създаде работни места, като в същото време съдейства за постигане целите на ЕС за укрепване и разнообразяване на веригите за доставка с оглед на дългосрочната продоволствена сигурност. Това доказва допълнителните ползи от проектите на ЕИБ и на InvestEU като двигатели за развитието на регионалния частен сектор и устойчивия икономически растеж.“

Вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова подчерта, че „ЕИБ с гордост засилва партньорството си с групата на „Билдком“. "Отпуснатото финансиране потвърждава нашия ангажимент да подкрепим българските дружества за устойчиво модернизиране и разширяване на дейността им, което допринася за регионалното и икономическото развитие на страната и повишава нейната конкурентоспособност“, заяви тя.

Юлиян Стефанов, изпълнителен директор на „Логистичен център - Варна“ ЕАД отбеляза: „Със своите модерни съоръжения новият терминал ще осигури на местните зърнопроизводители ефективен и ценово конкурентен достъп до ликвидните международни пазари. Той ще бъде важен портал за българския износ на зърно и ще повиши конкурентоспособността на страната в областта на морския транспорт.“ Това е първата сделка на ЕИБ в България, при която частно дружество се възползва от гаранция по линия на програмата InvestEU. Програмата InvestEU привлича инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на ЕС като зеления преход, включително и чрез подкрепа за устойчива инфраструктура. Инвестицията ще бъде насочена към задоволяване на потребността от ефективен и модерен пристанищен терминал за зърно в по-слабо развит регион на ЕС спрямо БВП на глава от населението, като това затвърдява ангажимента на ЕИБ за постигане на равностоен растеж. Проектът ще има положителен ефект върху околната среда, като подкрепи прехода от шосеен към по-нисковъглероден железопътен и морски транспорт, като намали емисиите на парникови газове при превоза на земеделски стоки към регионите и местата с най-належаща нужда от преодоляване на продоволствената несигурност.

Допълнителна информация:

Програмата InvestEU предоставя на Европейския съюз съществено дългосрочно финансиране като привлича значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя също така спомага за привличане на частни инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на Европейския съюз като Европейския зелен пакт и цифровия преход. Програмата InvestEU обединява множеството действащи финансови инструменти на ЕС, които подпомагат инвестициите в Европейския съюз и и правят финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-лесно, по-ефективно и по-гъвкаво.

Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранции от бюджета на ЕС в размер от 26,2 млрд. евро. Целият бюджет по гаранцията осигурява покритие на инвестиционните проекти на изпълнителите, увеличава способността им да поемат рискове и по този начин привлича допълнителни инвестиции за най-малко 372 млрд. евро.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз, чиито акционери са държавите членки. "Ние финансираме обосновани инвестиции, които допринасят за постигане на целите в политиката на ЕС, включително социално и териториално сближаване и справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Ние подкрепяме проекти в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околната среда, както и малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация", посочват от финансовата институция.

Групата на „Билдком“ е водеща българска частна стопанска група, която развива дейност в сектора на селското стопанство. Тя е един от най-крупните търговци на зърно и изкуствени торове с над 2 милиона тона закупено зърно и маслодайни култури годишно и държи около 20 % пазарен дял от българския износ на зърно. Групата управлява три завода за производство на слънчогледово олио и е водещият производител на слънчогледово олио и слънчогледов шрот в България с над 50 % пазарен дял в производството на българско слънчогледово олио. Нейното дъщерно дружество „Логистичен център - Варна“ ЕАД ще изгради и управлява новия пристанищен терминал за зърно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща