Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 25 юни расте до 28.92 %, но в разпределителната остава на минус 0.18 на сто

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на водноелектрическите централи намалява с 19.30 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
632
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи високи високо ниво на спад. Не спира да намалява и потреблението. Салдото (износ-внос ) на електроенергия, въпреки поредното слабото положително изменение в сравнение с предходни отчетни период също остава на минус. Много висок е и спадът в участието на базовите централи. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява в сравнение с по-ранни отчетни периоди на тази година, но в процентно отношение е все още изостава. За пореден период положително е само участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но все още това не важи и за разпределителната. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 25 юни 2023 г. (01.01.2023 г. – 25.06.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и петия ден на месец юни тази година е в обем от 20 160 597 MWh. Това е понижение с 22.25 % спрямо аналогичния период на миналата година (минус 22.30 % за отчетния период до 18 юни т.г., или преди седмица). За сравнение, тогава производството на електроенергия е достигало до 25 930 671 MWh.

Продължава да се свива и потреблението на електроенергия. Ако през посочения сравняван период на миналата година то е възлизало на 19 415 458 MWh, то през настоящата 2023 година намалява до 18 330 079 MWh или с (минус) 5.59% (преди седмица – минус 5.53%).

Въпреки подобрението, висок остава и спада при салдото (износ-внос) на електроенергия. Така от началото на януари до двадесет и пети юни салдото (износ-внос) на ток е в обем от 1 830 518 MWh, което представлява спад (минус) със значителните 71.90 % (минус 72.72 % за периода до 18 юни) спрямо година по-рано. За посочения сравняван период на предходната 2022 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 6 515 213 MWh.

Поредно намаление се наблюдава и при участието на базовите централи. Според данните на системния оператор за енергийния баланс на страната за времето от първия ден на януари до двадесет и петия ден от месец юни тази година делът на базовите централи е в обем от порядъка на 16 233 145 MWh, което е понижение (минус) с 25.52 % в сравнение със същото време на предходната 2022 г. (минус 25.24 % преди седмица). За сравнение, преди година участието на базовите централи е достигало до обем от порядъка на 21 796 226 MWh.

За пореден отчетен период делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа е положителен, а в разпределителната – остава на минус.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до двадесет и пети юни тази година достига до обем от 1 005 599 MWh, което е ръст от (плюс) 28.92 % спрямо аналогичния период на миналата 2022 г. (преди седмица – плюс 26.45 %). Година по-рано през сравнявания период делът на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 780 045 MWh. Положителните данни за посочения период от настоящата 2023 година се дължат основно на много високия дял, на фотоволтаичните централи ( плюс 93.98 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 6.43 %) и биомаса (минус 12.41%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период (от 1 януари до 25 юни ) тази година, според данните на системния оператор е в обем от 1 121 958 MWh. В сравнение с аналогичния период на 2022 г. това представлява е понижение (минус) с 0.18 % (минус 0.93% отчетени за периода до 18 юни). За сравнение, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през аналогичния период година по-рано е достигало до обем от порядък на 1 124 032 MWh. Настоящите резултати в частност се дължат на спада на вятърните мощности ( минус 9.03 %) и биомасата (минус 22.02 %), въпреки положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 7.88 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на януари до двадесет и петия ден на месец юни тази година спрямо аналогичния период на миналата достига до обем от 1 799 895 MWh. Това представлява понижение (минус) с 19.30 %, но определено е подобрение, ако се върнем към по-ранни периоди от годината (преди седмица – минус 21.21 %).  За сравнение, година по-рано делът на ВЕЦ е достигал до обем от порядъка на 2 230 368 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща