Алтерко сменя търговското си наименование на Shelly Group с решение на акционерите

Икономика / България , Технологии
3E news
729
article picture alt description

Съизпълнителните директори на Алтерко АД Волфганг Кирш и Димитър Димитров (от ляво надясно)

Промяната на фирменото наименование на Shelly Group („Шелли Груп“ АД) отразява бизнес модела и корпоративната идентичност на Групата. Компанията въвежда оперативен борд в подкрепа на по-добрата координация в стратегическото управление и оперативната дейност.

Извънредното общо събрание на акционерите на „Алтерко“ АД (BSE: A4L / ISIN: BG1100003166), доставчик на IoT решения и продукти за интелигентен дом със седалище в София, прие предложението на Съвета на директорите за промяна на името на компанията на „Шелли Груп“ АД (Shelly Group Plc). Всички решения, предложени по точките от дневния ред, получиха високо одобрение, като участието в гласуването на извънредното общо събрание беше 77,27%.

Новото име на дружеството – Shelly Group, отразява водещата пазарна позиция на продуктите с марка Shelly и също така ще послужи за унифициране на идентичността на марката в цялата Група. Промяната на наименованието вплита развитието на бизнес модела на Групата в нейната корпоративна идентичност. Първоначално основана през 2003 г. като компания, фокусирана върху телекомуникациите и мобилните иновации, преди 10 години фирмата създава своя IoT отдел, полагайки основите на днешната марка Shelly. През 2015 г. компанията беше изцяло преструктурирана, за да се фокусира върху IoT бизнеса. Международният успех на IoT продуктите в крайна сметка доведе до стратегическото решение за продажба на телекомуникационния бизнес на компанията през 2019 г.

Димитър Димитров, съизпълнителен директор на Групата, каза: „Като един от основателите на дружеството съм много доволен, че успешното развитие на бизнеса ни сега намира отражение и в решението за ново име на компанията. Нашите продукти Shelly се отличават с ефективност и функционалност, в съчетание с адаптивен и модерен софтуер, както и с креативната и динамична общност на нашите потребители. Не мога да се сетя за по-идеално име, което да описва по-добре нашата бързо развиваща се група от компании, от Shelly Group.“

За да приведе корпоративната структура на Групата в съответствие с нейните планове за растеж и разширяване на IoT бизнеса, съветът на директорите реши да въведе оперативен борд. Новата управленска структура има за цел да подпомогне по-добрата координация в стратегическото управление и оперативната дейност. Сред факторите, които допринасят за това, са дългогодишният опит на новите членове на оперативния борд, включително заеманите от тях ръководни позиции в сферата на дистрибуцията на водещи международни пазарни лидери като Coca-Cola и Qubinо. В допълнение към двамата изпълнителни директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш, оперативният борд включва следните членове:

- Мирче Атанасовски, главен търговски директор на Групата (CCO)
- Светозар Илиев, главен финансов директор на Групата (CFO)
- Иван Захов, главен маркетинг директор на Групата (CMO)
- Леон Крал, главен технически директор на Групата (CTO)

Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Групата, коментира: „С новата управленска структура правим още една важна стъпка в по-нататъшното развитие на корпоративното ни управление. Координираното възлагане на задачи и отговорности насърчава ползотворното взаимодействие между различните екипи за постигане на по-добра ефективност и резултати. Това допринася за по-бързо идентифициране на възможностите за оптимизация и необходимите промени могат да се извършат по-прецизно. Целта ни е да се възползваме от всички възможности, които ще доведат до разрастване на бизнеса.“

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща