30% повече дървета могат да намалят температурата в града с 1,3 градуса, знаем ли "цената" на дърветата

В Столична община има над 5,5 милиона дървета, в града са 640 000, но не се грижим правилно за тях, посочват експерти.

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
345
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

В общините много често се случват наранявания на стъблото при ремонтно-строителни дейности, няма достатъчно специалисти, които да се грижат качествено на зелената система на градовете.

Създаването и поддържането на добро озеленяване с високи дървета е сред най-ефикасните и бюджетни методи за намаляване на негативните ефекти на прегряването в градовете. Тази информация представи доц. Момчил Панайотов на пресклуб на тема:  “Защо градовете трябва да “дишат” и ролята на градските дървета в контекста на климатичните промени”, организиран от платформата за климата climateka.bg. Панайотов е преподавател по специалност „Дендрология“ в Лесотехническия университет в София и е част от екипа разработил “План за действие за устойчива енергия и климат на столична община 2021 – 2030 г."

 

Увеличаването на броя на дърветата в градовете с 30% може да намали градските температури с до 1,3 градуса по Целзий и предотвратява и 1/3 от случаите на преждевременна смърт, свързани с топлинните острови през лятото, показват научните изследвания. Панайотов даде пример с гореща вълна в Мелбърн през 2017 г., които показват разлика от приблизително 30°C между засенчени от дървета и незасенчени части от улично платно и тротоари. Според данните на Панайотов за последните 145 години температурата в София се е повишила 4 градуса по Целзий. 

Градовете имат множество топлинни острови, а за това влиение оказват множество сгради,  пътни платна,  автомобилен трафик, 
намаляване на проветривостта, работа на различни инсталации. Островът на топлина засилва ефектите на горещите вълни, които са особено опасни за хората. Горещите вълни са предизвикали смъртта на над 20 000 човека през лятото на 2022 г. в Европа. Повечето от тези случаи са в градовете. При допълнително затопляне, смъртността по тази причина може да се увеличи с 90 000 човека/годишно, по прогнози на Европейския изследователски център (JRC). 

Правилно ли е да оценяваме едно дърво в града между 80 и 300 лева?

Ползите от дърветата в градска среда са свързани с намаляване на разходи за охлаждане на сгради, директно охлаждане чрез засенчване. С дърветата се постига усвояване и дългосрочно съхраняване на въглерод, намаляване на праховото замърсяване. Освен това дърветата ни осигуряват пречистване на въздуха, естетически ефекти и положителни емоции, цялостно подобряване на средата и качеството на живот.

Според Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община остойностяването на едно дърво по размер на обезщетенията за причинени щети е 80 – 300 лв. – в момента, 500 – 4000 лв. (в изключителни случаи до 10 000 лв.) в предложените промени на наредбата, обясни Панайотов. "Дали 2000 – 3000 лв. са достатъчни за едно голямо дърво, което се е развивало 30 – 40 г.?", попита експертът.

Как климатичните промени могат да повлияят на дърветата? 

Експертите прогнозират влошаване на климатичната обстановка в няколко аспекта: цялостно по-високи температури, по-чести и по-продължителни горещи вълни, засушавания през летния и есенния сезон, интензивни бури (силни ветрове и поройни извалявания, често с градушки).

В резултат на това дърветата ще бъдат по-уязвими на патогенни атаки, увеличение на смъртността, съкращаване на жизнения период на по-чувствителните видове. Всичко това ще доведе до значителни разходи за подмяна на дървета, частична подмяна на състава,  повече разходи за поддържащи мероприятия

Какви са проблемите на дърветата в градската среда?

Дърветата в града имат сериозни проблеми, които много малко от нас забелязват. Това са силно намалено пространство за развитие на корените, честа липса на истинска почва, пространството над корените е “запечатано” или много малко, засилен стрес от суша, третиране със смеси с високо съдържание на соли през зимния сезон, неправилен избор на дървесни видове.

Често в общините се правят непрофесионални опити за „съкращаване на короната“, често крайно закъснели, в неподходящ период, от хора без необходима подготовка (арбористи). Освен това много често се случват наранявания на стъблото при ремонтно-строителни дейности, каза експертът. Цялостна липса на разбиране за значението на дърветата и правилните грижи за тях от граждани и представители на институции. Дърветата лесно се увреждат от дървесиноразрушаващи гъби, което намалява тяхната устойчивост и съкращава значително живота им. При някои дървета нараняванията и неправилните дейности водят до бързо загиване.

Какво е състоянието на дърветата в София?

София е от градовете с множество паркови пространства. Изключително наситено улично и междублоково озеленяване. Но може би плюсовете спират до тук. Състоянието на голяма част от дърветата е влошено в резултат на наранявания и неправилни резитби. В райони с интензивно ново строителство се допусна почти пълна липса на дървета по улиците.

Идеята за “зелените клинове” на Адолф Мусман от Градоустройствения план от 1938 г. е те да свържат централната част на града с Витоша, Люлин и Плана и да осигурят приток на свеж чист въздух. За съжаление, идеята остава частично реализирана, а с развитието на строителството в някои райони и невъзможна за довършване.

Планините в близост Витоша, Люлин, Плана, Лозенска, Стара планина създават добри възможности за отдих и спорт в естествена природна среда. Транспортните възможности не са достатъчно добре развити, което възпрепятства достъпа на много хора и по-интензивното използване. Налице са и множество добре развити планове и програми. Но е видно крайно небрежно отношение към реалното състояние, особено на дърветата в уличното озеленяване. Почти всеки ремонт води до сериозно нараняване на повечето дървета. Липсват  елементарни мерки за опазване, до голяма степен поради липса на реално осъзнаване на значението на всяко дърво и необходимостта то да се пази. Продължава практиката с дърветата да се работи крайно непрофесионално. Това не се възлага на квалифицирани арбористи, не се търсят съветите на специалисти. Резултатът е драстично влошаване на състоянието и естетическата стойност на дърветата.

Знаем, че имаме над 5,5 милиона дървета на територията на Столична община и 640 000 в град София, но не знаем почти нищо конкретно за повечето от тях, каза Панайотов. Това са данни от Софияплан  и “Регистър на зелените площи и картотекираната растителност” на дирекция Зелена система към Столична община.

Решения и добри практики- сериозни „превантивни“ санкции при умишлено нараняване

На първо място всяка община трябва да има работеща нормативна уредба и да създаде работещи наръчници и достатъчно специалисти, които да работят с работещ кадастър на дърветата. Трайната дървесна растителност е основен градивен елемент на зелената система на градовете. Според Панайотов е необходимо налагане на сериозни „превантивни“ санкции при небрежно или умишлено нараняване.

А сред добрите практики експертът посочи например използване на торби за забавено поливане на новопосадени дървета – за около 40 лв дървото получава шанс. Всички ние поливаме редовно новопосадените дървета в дворовете си. Защо тогава скъпо струващите „общи“ дървета не се поливат?

Според Панайотов е много важно в градовете да се засаждат подходящи дървесни видове, предвид различни условия, включително и с прогнозите за климатичните промени.

Важно е хората да осъзнаят значението на дърветата в градовете, ползите, които носят за всички нас и за децата ни. По-важна е сянката, ароматът, песента на птиците от нуждата да почистим малко колата от паднали листа, коментира Панайотов.

И ако трябва да направим няколко извода:

  • Дърветата в градовете ни носят значителни ползи, но те не се осъзнават от повечето жители и служители на администрацията.
  • Големите градове в България имат добро наследство, но то е неразбрано и пренебрегнато.
  • Дърветата в градовете се намират под значителен стрес и небрежното отношение и неправилните действия влошават състоянието им и съкращават живота им.
  • Има прости и бюджетни решения, които може да подобрят състоянието на дърветата, но рядко ги виждаме приложени на практика
  • Време е да изискаме по-професионално отношение към дърветата в градовете.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща