Ръст от 101.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 175.09 лв. за MWh с ден за доставка 12 юни 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
479
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 175.09 лв. за MWh с ден за доставка 12 юни 2023 г. и обем от 67 762.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение със 101.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 168.77 лв. за MWh, при количество от 35 447.60 MWh.

Извънпиковата енергия (32 314.40 MWh) е на цена от 181.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 184.49 лв. за MWh и количество от 2341.4 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 07 часа – 100.35 лв. за MWh (2632.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 277.69 лв. за MWh при количество от 3027 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 183.59 лв. за MWh при обем от 2901.1 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 86.98 лв. за MWh (44.47 евро за MWh) за 11 юни 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 12 юни се повишава до 175.09 лв. за MWh ( ръст от 101.3 %) по данни на БНЕБ или 89.52 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 юни 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 404.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 1.43 лв. за MWh. Отново за отбелязване е постигането на отрицателни цени във времето 12.00 ч. – 17.00 ч. (между минус 8.16 лв/MWh и минус 24.76 лв./MWh).

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 53,50% 2079.15
Кондензационни ТЕЦ 12,60% 489.46
Топлофикационни ТЕЦ 4,66% 180.98
Заводски ТЕЦ 1,58% 61.56
ВЕЦ 0,25% 9.73
Малки ВЕЦ 5,07% 197.06
ВяЕЦ 1,02% 39.83
ФЕЦ 20,84% 809.95
Био ЕЦ 0,47% 18.4

Товар на РБ 3319.17

Интензитета на СО2  e 155g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 154g, Полша - 471g, Чехия - 257g, Румъния - 247g, а най-нисък e във Франция – 28g, Австрия - 65g, Белгия - 72g, Швейцария - 75g, Нидерландия - 92g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща