ЧЕЗ Разпределение приключи проект за наемане и обучение на безработни лица

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
566
article picture alt description

Седем от лицата, обучени по проекта за наемане на безработни лица по осъщественият от ЧЕЦ Разпределение проект „Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение“ ще бъдат назначени на постоянна работа. Това съобщи на пресконференция ръководителят на проекта Ваня Траянова. Вярвам, че този проект ще даде нов хоризонт, нови възожности на нашите нови колеги, допълни тя. От дружеството коментираха, че намирането на кадри става все по-трудно.

Главният оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение Виктор Станчев връчи сертификати на успешно преминалите през обучението нови служители на дружеството.

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД днес обяви завършването и изпълнението на проект „Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Той е в изпълнение на административен договор № BG05M9OP001-1.003-2458-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Проектът стартира на 02.05.2017 г. и продължи до 31.12.2018 г. По време на проекта ЧЕЗ Разпределение България осигури професионално обучение на 14 безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца. Повече от половината от наетите по програмата трябваше да принадлежат към уязвими групи - хора без квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда, на възраст над 54 г., младежи под 29 г. и лица с увреждания.

 

„Осем от наетите лица по програмата получиха свидетелства за придобита професионална квалификация по специалност "Електрически инсталации", професия "Електромонтьор" от професионално направление "Електротехника и енергетика“. Седем от тях ще бъдат назначени на постоянна работа в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: трима в дирекция „Мерене и управление на данни“ и четирима в дирекция „Експлоатация и поддържане“.

 

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ ни предостави добрата възможност да намерим най-подходящите кандидати, които имат желание да развият своите умения и да усвоят една много полезна професия. Убедени сме,че инвестицията в развитието на уменията на хората, които изпитват затруднения, помага те да станат не по-малко конкурентно способни от останалите на пазара на труда“, заяви Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ на ЧЕЗ България.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526,72 лева, от които 85% европейско и 15% национално съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи е 183 158,40 лева. В нея е включено и закупуването на съвременни машини, апарати и инструменти, свързани със създаването на новите работни места.

 

Чрез реализацията на проекта се осигури възможност за социално включване на 14 безработни и отдалечени от пазара на труда лица и предоставяне на работни места за 7 от тях, както и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството. ЧЕЗ е отговорен работодател на повече от 3000 българи. Компанията е сред малкото в българския бизнес със сертификат и бронзово отличие за стандарта „Инвеститори в хората“ (Investors in People).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща