КЕВР проверява качеството на топлоснабдяването и цените на топлинната енергия за абонатите на „Топлофикация София“

Енергетика / България
3E news
397
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Във връзка с медийни публикации за високи сметки на абонатите на „Топлофикация София" ЕАД за месец април 2023 г., Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР, Комисията/ информира следното :

Предвид оправдания обществен интерес във връзка с фактурите на потребителите за  м. април т.г., в изпълнение на правомощията на Комисията, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1.04-30.04.2023 г.  

Съгласно действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на Комисията. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването. Същевременно правомощията на Комисията, регламентирани в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, включват контрол върху стриктното прилагане от топлопреносните предприятия на утвърдената от Комисията цена на топлинната енергия за съответния период.          

В 3-дневен срок „Топлофикация София“ ЕАД трябва да предостави на Комисията информация с подробни данни за изпълнението на Показателите за качество на топлинната енергия, както и дали в издадените фактури на клиентите за м. април т.г. е приложена утвърдената от Комисията на 01.07.2022 г. цена на топлинната енергия.  

След получаване на исканата информация от "Топлофикация София" АД Комисията ще изготви анализ на възникналата ситуация и ще оповести публично резултатите от проверката. 

Припомняме, че преди ден омбудсманът поиска проверка на дружеството, заради високите сметки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща