Ръст от 223.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 189.99 лв. за MWh с ден за доставка 22 май 2023 г.

В сегмент „в рамките на деня“ се наблюдават отрицателни стойности

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
549
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 189.99 лв. за MWh с ден за доставка 22 май 2023 г. и обем от 67 337.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 223.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия и се случва след три поредни дни на значително  понижение и постигане на нулеви цени в определени часове.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 179.59 лв. за MWh, при количество от 35 462.90 MWh.

Извънпиковата енергия (31 874.80 MWh) е на цена от 200.39 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 172.68 лв. за MWh и количество от 2887.4 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 129.07 лв. за MWh (3305.8 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 302.29 лв. за MWh при количество от 2391.5 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 184.79 лв. за MWh при обем от 2579.5 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 58.79 лв. за MWh (30.06 евро за MWh) за 21 май 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка  22 май се повишава до 189.99 лв. за MWh ( ръст от 223.2 %) по данни на БНЕБ или 97.14 евро за MWh.

Отрицателна е цената при търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 май  2023  г. - общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 8 239.10 MWh при средно претеглена дневна цена от минус 0,06 лв. за MWh. Във времето 11 – 17 часа средно претеглената цена варира от -6.63лв./MWh до – 21.73 лв./MWh (13 ч.) и – 9.29 лв./MWh (17 ч.). Най-висока като последна цена е постигнатата в 12 часа – минус 195.58 лв/MWh при търгуван обем от 855.80 MWh. 

Към публикуването публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 31,95% 1035.19
Кондензационни ТЕЦ 24,68% 799.57
Топлофикационни ТЕЦ 5,61% 181.74
Заводски ТЕЦ 1,99% 64.31
ВЕЦ 0,29% 9.5
Малки ВЕЦ 5,43% 175.92
ВяЕЦ 7,60% 246.07
ФЕЦ 21,91% 709.73
Био ЕЦ 0,55% 17.67

Товар на РБ 3194.47

Интензитета на СО2  към 14 часа е 294g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 235g, Полша - 473g, Чехия - 335g, най-нисък e във Франция – 25g, Австрия - 36, Словения - 62g, Португалия - 85g.
 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща