2022 г. е била втората най-лоша по отношение на горските пожари в целия ЕС

Климат / Климат / Екология , Свят
3E news
674
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Миналата 2022 година беше вторият най-лош сезон на горски пожари в Европейския съюз от 2000 г., откогато се водят регистрите на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) на Коперник. Щетите през 2022 г. надвишиха тези от 2021 г. и са надминати само от тези от 2017 г., според данни от предварителния доклад на Европейската информационна система за горски пожари за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка през 2022 г., който дава предварителна оценка на горските пожари от миналата година. Това стана ясно от публикация на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (ЕК), предаде БТА.

Европейската информационна система за горски пожари наблюдава пожари в 45 държави през 2022 г. Тези страни са претърпели 16 941 пожара, които са изгорили 1 624 381 хектара (приблизително размера на Черна гора). След като поради методологични разлики се изключат общите данни за Украйна, се отчита 4 на сто увеличение на изгорелите площи и 48 на сто в броя на пожарите между 2021 г. и 2022 г. Ако се вземат предвид само данните от ЕС (с изключение на Люксембург), увеличението в опожарената площ е по-значително, достигайки 86 на сто.

С изключение на разкъсваната от войната Украйна, Испания е най-засегната от горски пожари с общо 315 705 ха. Това е с три и половина по-голяма площ от 2021 г.

Румъния (16 2518 ха), Португалия (11 2063 ха), Босна и Херцеговина (76 473 ха) и Франция (74 654 ха) допълват петорката на най-засегнатите  страни. 

Защитените зони са силно засегнати 

Пожарите не признават граници, нито защитени зони и през 2022 г. териториите от Натура 2000 са били силно засегнати.

Общата опожарена площ в тези защитени територии през 2022 г. е достигнала 365 308 ха, най-високото картографирано количество за последните десет години. Щетите са особено концентрирани в три държави: Испания, Румъния и Португалия. Заедно те представляват над 75 на сто от общата опожарена площ в защитените територии.

Анализът на щетите, причинени от пожари в мрежата Натура 2000, е от особено значение, тъй като те включват местообитанията от особен интерес и са дом на застрашени растителни и животински видове.

Горски пожари в ЕС през 2022 г. 

Само за ЕС, през 2022 г. пожарите са били картографирани в 26 от страните от 27-те страни членки (всички с изключение на Люксембург), изгаряйки общо 837 212 ха. Това представлява 86 на сто повече от 449 342-та ха, регистрирани през 2021 г.

Юли е месецът, когато са настъпили най-значителните щети, особено в Испания (+140 000 ха изгорени), Португалия (+45 000 ха), Франция (+25 000 ха), Италия (+20 000 ха) и Гърция (+17 000 ха). От този обща сума +350 000 хектара, 44 на сто от всички площи, са в зони от Натура 2000.

Когато се сравняват страните от ЕС, Словения, Швейцария, Германия, Унгария и Словакия имат съответно най-голямо увеличение на изгорелите площи в сравнение с 2021 г. От друга страна, Финландия, Гърция и Швеция отбелязват спад в това отношение през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Ситуацията в България 

Според предварителния доклад сезонът на пожарите през 2022 г. в България е бил сред най-лошите за последните години. Подобно на други страни, у нас е имало голям пик на активността през март, последван от втори пик през лятото. Картографирани са общо 150 пожара, обгорели са 15 461 ха. Пикът през март е причинен основно от пожар с площ над 1000 ха в област Видин, докато пикът през август включва три пожара с площ над 500 ха. От общия годишен брой около 40 на сто (6135 ха) са в зони по Натура 2000, което възлиза на 0,068 на сто от общата земя, обхваната от Натура 2000 в България.

Изгледи за сезона на пожарите през 2023 г.

Порталът на Европейската информационна система за горски пожари предоставя актуализирана и редовна информация за развитието на горските пожари и вече показва тревожни цифри за сезона на пожарите през 2023 г., които до известна степен са свързани със сушата в Европа. 

Въпреки че Испания и Португалия имат най-голямата опожарена площ досега, Франция вече надминава средногодишната си стойност, регистрирайки 21 331 опожарени хектара през 2023 г. в сравнение със средните 13 153 ха. По отношение на броя на пожарите Испания и Франция държат рекорди над средното ниво.

Контекст

Съвместният изследователски център осигурява основен принос за намаляване на риска от горски пожари в Европа и в световен мащаб чрез разработването и функционирането на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) като част от Службата за управление на извънредни ситуации на Коперник (CEMS). В рамките на програмата на ЕС "Коперник" и Експертната група по горските пожари (EGFF), Европейската информационна система за горски пожари осигурява непрекъснато наблюдение от сателити на ситуацията с пожарите в Европа и Средиземноморието, подкрепяйки операциите за гражданска защита в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС (UCPM).

Настоящият предварителен доклад за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка през 2022 г. е предварителен доклад за противопожарната кампания през 2022 г. Периодично в края на всеки противопожарен сезон се извършва комплексно проучване. Както и в предишните години, Съвместният изследователски център ще публикува пълния анализ на "Горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка 2022" през есента на тази година, включително докладите от анализираните държави в региона.

За да подобри способността си да реагира на горски пожари през 2023 г. и след това, Европейската комисия е готова да помогне на държавите членки и съседните държави чрез Механизма за гражданска защита на ЕС (UCPM). Междувременно Съвместният изследователски център остава бдителен при наблюдението на горските пожари и издаването на навременни предупреждения за потенциални опасности от горски пожари. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща