Призив от WENRA: Развитието на малки модулни реактори е възможно ако се хармонизират регулациите в различните страни

Енергетика / България
3E news
506
article picture alt description

Източник: Росатом, архив.

На 5 и 6 април 2023 г. в Хелзинки, Финландия, се проведе пролетната работна среща на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA). От страна на Агенцията за ядрено регулиране участие в мероприятието взе нейния председател г-н Цанко Бачийски. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране. В рамките на срещата WENRA направи изявление относно развитието на малките модулни реактори (ММР) и иновативните реактори. Превод на изявлението е направен в текста по-долу.

Още по темата

„Все повече държави подкрепят разработването на ММР и иновативни реактори, за да отговорят на своите нужди от декарбонизирана енергия в контекста на изменението на климата, със силно очакване от страна на заинтересованите страни националните лицензионни процеси да бъдат завършени бързо.

Бизнес моделите на тези реактори изискват те да се произвеждат в голям брой с еднакъв проект, лицензиран в няколко страни без значителни промени. В резултат на това регулаторните органи се насърчават от доставчици, лицензианти и някои правителства да засилят хармонизирането на своите регулаторни изисквания, да рационализират своите лицензионни процеси и да благоприятстват взаимното признаване на прегледите на безопасността, извършени от техните партньори, за да улеснят процеса на национално лицензиране на тези проекти.

Признавайки очакванията на заинтересованите страни, WENRA подчертава ключовата роля на индустрията да:

гарантира, че техните проекти на реактори са достатъчно зрели, така че проектните обосновки, представени на националните регулатори, да са пълни, което позволява ефективно прилагане на процеса на регулаторна оценка;
предоставя навреме проекти до националните регулаторни органи, за да подпомогне сътрудничеството с регулатора;
придобива проактивно задълбочено разбиране на националните правни и регулаторни рамки.
WENRA счита, че гореспоменатите очаквания могат да бъдат изпълнени, като същевременно се запази принципът на национална отговорност за безопасността, чрез:

ранно ангажиране с доставчици и по-широк кръг заинтересовани страни за предоставяне на разяснения относно регулаторните очаквания и осигуряване на ефективните регулаторни процеси;
сътрудничество за съвместни оценки на ММР и иновативни проекти, когато е подходящо;
разработване на процеси за използване на оценки, извършени преди това от други национални регулаторни органи.
Такива процеси позволяват на всеки национален регулатор да получи разбиране за приемливостта на обосновката на безопасността на централата и, когато е приложимо, за валидността на оценката, която вече е извършена от неговите партньори. По-специално, оценката на специфичните за площадката аспекти на проектите ще остане отговорност на националния регулаторен орган.

Членовете на WENRA потвърждават готовността си да насърчават взаимното сътрудничество при оценка на безопасността на проектите на реактори в тази насока. За тази цел те насърчават съответното си правителство да предостави на регулаторните органи мандат, ако е необходимо, и достатъчно ресурси.“

Оригиналът на изявлението на английски език е публикуван на адрес: https://www.wenra.eu/node/214

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща