Представители на АЯР участват в прегледа на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност

Енергетика / България
3E news
585
article picture alt description

Източник: АЯР.

От 20 до 31 март 2023 година във Виена се провеждат отложеният заради пандемията Осми и Деветият прегледи на националните доклади на договарящите се страни за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност (КЯБ).

Българската делегация за Прегледа се ръководи от г-н Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, и включва представители на АЯР, Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката и АЕЦ „Козлодуй“.

България е в Група 1 от държави – страни по Конвенцията заедно със САЩ, Украйна, Финландия, Казахстан, Турция, Ливан, Полша, Шри Ланка, Албания, Хърватия и Гърция.

На 20 март 2023 г. България представи актуалното състояние, постиженията и предизвикателствата в областта на безопасната експлоатация на ядрените съоръжения в АЕЦ „Козлодуй“  за периода след Седмия преглед по Конвенцията през 2018 г. Специално внимание бе отделено на мерките за подобряване на безопасността, предприети след аварията във Фукушима, препоръките от мисии на МААЕ и тематичната проверка по управление на стареенето на Групата на европейските ядрени регулатори.

По време на проведената дискусия членовете на българската делегация отговориха на въпроси, поставени от представители на Финландия, САЩ, Гърция, Индия и Турция в областта на управлението на тежки аварии, развитието на нормативната база, Стратегията за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера, както и аварийната готовност на страната.  В заключенията по доклада на България бяха отбелязани две предизвикателства към страната ни – изпълнението на първия 3-годишен план по Стратегията за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера и обезпечаването на доставките на стоки и услуги, включително в условията на военен конфликт. Страните от Група 1 определиха и две области на добро изпълнение от страна на България – приетата от МС Стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера за периода 2022-2032 г. и активното и доброволно домакинстване на партньорски проверки по безопасността на ядрените съоръжения в страната.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща