Съветът на ЕС реши: Намаляването на потреблението на газ с 15 % се удължава с една година

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
783
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Съветът на ЕС прие регламентът, който предвижда удължаване с една година на  доброволното намаляване на потреблението на газ с 15%  от страните-членки, съобщиха от пресцентъра на институцията. Регламентът запазва възможността за задействане на „предупреждение на Съюза“ относно сигурността на доставките, в който случай намаляването на търсенето на газ ще стане задължително.

Радвам се, че Съветът пристъпи към бързото приемане на този регламент. Икономиите на газ са от решаващо значение за ЕС, за да постигне целите си за съхранение и подготовката преди следващата зима, заяви Еба Буш, шведски министър на енергетиката, бизнеса и индустрията.

Новият регламент поставя доброволна цел за държавите членки да намалят потреблението си на природен газ с 15% между 1 април 2023 г. и 31 март 2024 г. в сравнение със средното такова в периода между 1 април 2017 г. и 31 март 2022 г. Държавите членки могат да избират мерки за  постигане на целта.

Новият регламент променя и правилата за докладване. Страните членки ще отчитат данни за постигнатите спестявания най-малко на всеки два месеца с възможност за по-ранно подаване на отчетите. Ако бъде обявена тревога на Съюза, те ще докладват данните всеки месец. Държавите-членки могат, ако желаят, да докладват разбивката на потреблението на енергия по сектори.

Регламентът включва  и нова разпоредба за решаване на конкретен проблем с повишено потребление на газ в дадена държава членка поради превключване от въглища към газ, използвано за централно отопление, при определяне на референтното потребление на газ.

Гъвкавостта, предвидена за държавите от ЕС за постигане на целта за доброволно намаляване, остава непроменена.

Комисията представи предложението си  на 20 март 2023 г. съгласно член 122 от Договора за функционирането на ЕС, предвиден за извънредни ситуации. Съветът постигна политическо споразумение по предложението на 28 март 2023 г. Регламентът беше приет чрез писмена процедура днес. Той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на 1 април 2023 г.

Новата наредба е изключителна и извънредна мярка, валидна за ограничен период от време.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща