Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 26 март тази година намалява с 16.97 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 8.62 на сто, но в разпределителната намалява с 4.24 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1233
article picture alt description

Производството на електроенергия остава на минус. Продължава да се свива и потреблението. Салдото (износ-внос ) на електроенергия също върви в посока към понижение. Участието на базовите централи не спира да намалява. На минус остава и дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Само участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се повишава, но в разпределителната отново се връща към спад. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 26 март 2023 г. (01.01.2023 г. – 26.03.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и шести март тази година в сравнение с аналогичния период на миналата година спада със 17.24 % или до обем от 11 615 518 MWh (минус 16.07 % е спадът за отчетния период до 19 март). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е било в обем от 14 034 610 MWh.

Потреблението на електроенергия за посоченото сравнявано време през настоящата година намалява ( минус ) с 6.56 % до обем от 10 122 407 MWh (минус 5.89 % преди седмица). Година по-рано през посочените дни потреблението на електроенергия е възлизало на 10 833 066 MWh.

Салдото (износ-внос) на електрическа енергия не спира да върви в посока към понижение. Според данните на системния оператор от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на месец март салдото (износ-внос) на ток се свива със значителните 53.36 % до обем от порядъка на 1 493 111 MWh (минус 51.18 % седмица по-рано). През аналогичния период на 2022 година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 3 201 544 MWh.

Участието на базовите централи спада (минус) с 16.97 % от началото на годината до двадесет и шести март спрямо същото време на предходната 2022 г. - до обем от 10 028 019 MWh (преди седмица – минус 15.90 %). Тогава за сравнявания период участието на базовите централи е било в обем от 12 077 072 MWh.

Запазва се положителната тенденция при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. По отношение на участието им разпределителната мрежа обаче се наблюдава понижение.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до двадесет и шести март се повишава (плюс) с 8.62 % до обем от 424 881 MWh (плюс 15.42 % преди седмица). За сравнение, година по-рано участието на ВЕИ за посочения период е достигало до обем от 391 157 MWh. По-добрите данни за посочения период на тази година се дължат на положителното участие, на фотоволтаичните централи ( плюс 62.02 %) и на биомасата (плюс 5.23 %), въпреки силния спад на вятърните мощности ( - 9.94 %).

Не такива са данните обаче за делът на ВЕИ в разпределителната мрежа. За посочения период от първи януари до двадесет и шести март тази година участието им намалява (минус) с 4.24 % до обем от 507 009 MWh (седмица по-рано - плюс 0.88% ). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от порядъка на 529 447 MWh. Настоящите данни в частност са в резултат на значителния спад на вятърните мощности (минус 13.07 %) и биомасата (минус 10.44%), въпреки положителния дял на фотоволтаичните централи (плюс 7.06 %).

Промяна и то положителна се наблюдава по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че продължават да остават на минус. За сравняваното време от началото на годината до двадесет и шестия ден на месец март делът на ВЕЦ намалява с 36.77 % до обем от 655 609 MWh (преди седмица - минус 37.20 %). Според данните на ЕСО, през аналогичния период на 2022 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 1 036 934 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща