Повишение с 8.0%: Енергийната борса затвори при цена на базова енергия от 158.26 лв. за MWh с ден за доставка 28 март 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
495
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 158.26 лв. за MWh с ден за доставка 28 март 2023 г. и обем от 79 188.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст с 8.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 101.83 лв. за MWh, при количество от 43 154.30 MWh.

Извънпиковата енергия (36 034.00 MWh) е на цена от 214.68 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 173.6 в. за MWh и количество от 2757.7 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 15.08 лв. за MWh ( 3651.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 – 21 часа – 314.85 лв. за MWh – 314.5 лв. за MWh  при количество от 2892.4 – 2970.4 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 217.74 лв. за MWh при обем от 2822.9 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 146.60 лв. за MWh (74.96 евро за MWh) за 27 март 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 28 март се повишава до 158.26 лв. за MWh ( увеличение с 8.0 %) по данни на БНЕБ или 80.92 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 март  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 401.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 107.36 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 42,57% 2163.08
Кондензационни ТЕЦ 26,09% 1325.87
Топлофикационни ТЕЦ 6,72% 341.19
Заводски ТЕЦ 2,42% 122.94
ВЕЦ 0,18% 9.21
Малки ВЕЦ 1,98% 100.82
ВяЕЦ 9,14% 464.3
ФЕЦ 10,52% 534.28
Био ЕЦ 0,38% 19.31

Товар на РБ 4027.3

Интензитета на СО2 е 349g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 290g, Полша - 671g, Чехия - 367g, най-нисък e във Франция - 82g и Испания - 94g.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща