ЕК създава Европейски регулаторен блокчейн sandbox за иновативните проекти на компаниите

Икономика / Технологии
3E news
1426
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Европейската комисия инициира създаването на Европейски регулаторен блокчейн sandbox, насочен към компании с иновативни проекти, базирани на технологии за децентрализирания регистър (DLT), съобщава Комисията за финансов надзор.

Sandbox предлага среда, която обединява национални и европейски регулаторни органи с доставчици на иновативни блокчейн приложения както в частния, така и в публичния сектор, за да идентифицира пречките пред тяхното внедряване и правните решения в условията на безопасна и поверителна среда.

В продължение на три години, на три етапа, обхващащи по 20 иновативни проекта, базирани на блокчейн технология, ще бъдат подкрепени за включване в Европейския sandbox. Иновативни публични субекти и компании от частния сектор (включително стартиращи и разрастващи се предприятия), установени и работещи в Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват в първата покана, отворена до 14 април 2023 на официалната интернет страница Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).

Sandbox е отворен за проекти, базирани на блокчейн инфраструктура, при условие, че отговарят на следните критерии:

- Кандидатът е лице с най-малко 6 месеца дейност и е регистриран като юридическо лице в търговския регистър съгласно правилата на държавата членка на ЕИП, където е установено, и е публичен орган, установен в една от държавите членки на ЕИП;

- Кандидатът трябва да представи валидно доказателство за концепцията на блокчейн/DLT иновативното приложение, с което кандидатства; 

- Кандидатът трябва да подаде формуляра за кандидатстване, който е достъпен онлайн на английски език. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде пълен, точен и актуален.

Иновативните проекти и приложения, които отговарят на тези критерии за допустимост, ще бъдат избрани въз основа на устойчивостта на бизнес проекта, регулаторната приложимост и приноса му към по-широките политически приоритети на ЕС.

Допълнителна информация относно критериите за подбор и процеса на кандидатстване има на Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща