МЕТРО България ще спестява над 8 500 т CO2 емисии на година благодарение на изпълнени проекти за енергийна ефективност

Компанията работи за постигане на въглеродна неутралност до 2040 г.

Климат / Индустрия
3E news
1569
article picture alt description

Енергийната ефективност и ниският въглероден отпечатък са важна част от устойчивата политика на МЕТРО България. Компанията полага непрекъснато последователни усилия в тази област и само за периода 2019-2022 г. е инвестирала 15.4 млн. лв. в нововъведения, които увеличават ефективността в борбата с климатичната промяна.

Благодарение на реализирани проекти през последните десет години, се очаква компанията да пести 11.6 млн. kWh електроенергия за 12 месеца, което се равнява на годишното потребление на домакинствата в град с около 17 000 жители. Въглеродните емисии ще намалеят с 8 516 тона – колкото са годишните емисии на 720 леки автомобила.

Намаленото енергопотребление става факт в резултат на целенасочените мерки и технологичните нововъведения на компанията.  Преминаване на магазините на LED осветление, подмяна на фреоните с хладилен агент с естествен произход, внедряване на системи за оползотворяване на остатъчна топлина, използване на възобновяема енергия, плъзгащи врати на залите за продажба на месо и зарядни станции за електромобили. Също така, служителите на компанията са ангажирани във вътрешна кампания, целяща да увеличи осведомеността и да подтикне повече хора към отговорно поведение по отношение на енергийните мерки.

„Целта, която МЕТРО си поставя, е до 2040 г. бизнесът ни да е въглеродно неутрален и всички мерки по енергийна ефективност, които прилагаме, ни приближават до изпълнението ѝ. Като компания, която е отговорна към околната среда и в същото време се нуждае от енергия за своята дейност, в глобален мащаб, МЕТРО е фокусирана върху постигането на надеждно нисковъглеродно енергийно снабдяване в дългосрочен план при същевременно оптимизиране на разходите,“ каза Никола Готрон, изпълнителен директор на МЕТРО България.

МЕТРО България прилага последователно глобалната стратегия за устойчивост на компанията в своята дейност. В съответствие с регламента на ЕС за екодизайн осветление, всички 11 магазина на МЕТРО България преминаха на LED осветление. Това дава възможност на компанията да осигури достатъчно светлина в търговските си обекти, като същевременно намали въглеродния си отпечатък. Фреоните в хладилните инсталации бяха заменени с хладилен агент с естествен произход.

Магазините на компанията внедриха системи за оползотворяване на остатъчна топлина, отделена от хладилните инсталации, за да я използват за затопляне на вода за битови нужди и отопление на помещенията, а енергоспестяващите витрини работят с до 30% по-малък разход на електричество. Въведени са и плъзгащи врати на залите за продажба на месо, като само от тях през тази година ще са спестени 183 000 kWh енергия и 125 тона CO2 емисии.

Един от ангажиментите на МЕТРО по линия на устойчивата политика е да налага използването на повече възобновяема енергия в операциите си. Магазините в Благоевград, Плевен и Велико Търново са инсталирали фотоволтаици на покривите си. Те ги използват в периодите на пиковото потребление, когато на свободния пазар цените на електроенергия са най-високи. Енергията, произведена от фотоволтаичните системи, покрива между 20 и 30% от годишното потребление на енергия на съответните магазини.

На паркингите на 9 от 11 магазина МЕТРО в страната има инсталирани зарядни станции за електромобили. Тези проекти също са част от цялостния подход на компанията да насърчава употребата на автомобили, които намаляват вредното въздействие върху околната среда.

Усилията на МЕТРО за намаляване на въглеродния отпачатък ще продължат, като общата глобална инвестиция по дейностите за постигане на климатична неутралност ще надхвърли 1 млрд. евро до 2040 г. Досега компанията е успяла в световен мащаб да намали своето потребление на енергия с 39%, изчислено на квадратен метър нетно работно пространство, в сравнение с базовата 2011 г. В България за периода 2023-2025 г. МЕТРО ще инвестира в енергийна ефективност 12.3 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща