Проучване разкрива енергийните опасения, които влияят на конкурентоспособността на бизнеса, работната сила и декарбонизацията

Енергетика / Свят
3E news
583
article picture alt description

източник: АББ България

92% от анкетираните лидери в бизнеса смятат, че колебанията в цените на енергията и нестабилността все още представляват заплаха за конкурентоспособността 
 
Въздействието върху работната сила включва намаляване на инвестициите в набиране на персонал, обучение, развитие и заплати 
 
Четирима от петима също така са загрижени за сигурността на снабдяването с енергия като над половината подчертават въздействието върху целите си за декарбонизация  

Проучване показва, че фирмите по света остават притеснени за въздействието на енергийната сигурност и цените, които биха могли да бъдат катализатор за редица екологични, социални и икономически последици.

Според Проучването Energy Insights на АББ „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ 1 от 2300 лидери в малки и големи предприятия в различни сектори, 92% от анкетираните смятат, че продължаващата нестабилност на енергетиката застрашава тяхната доходност и конкурентоспособност. Разходите за енергия и несигурността оказват значително въздействие върху работната сила поради намалени инвестиции в служителите. Бизнес лидерите също са загрижени за потенциалните въздействия от постигането на техните цели за устойчивост.

Ограничаване на бизнес инвестициите и растежа  

Нарастващите разходи за енергия и несигурността принуждават бизнес лидерите да преосмислят как работят и къде инвестират в бизнеса си, за да растат и да останат конкурентоспособни. Основните въздействия върху бизнеса поради нарастващите енергийни разходи през последната година включват по-ниски маржове на печалба (34%) и съкращения на разходите в някои области (34%), което води до отклоняване от инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и други инициативи за растеж на бизнеса. Над една трета (38%) са намалили или планират да намалят инвестициите в технологии, докато една трета (33%) очакват да намалят разходите за инфраструктура, а 31% предвиждат спад в маркетинговите разходи.

Въздействие върху служителите 

Фирмите твърдят, че са намалили инвестициите в работната си сила през последната година поради увеличените разходи за енергия и необходимостта от прилагане на мерки за смекчаване. Очаква се това да продължи през следващите три до пет години, ако енергийните предизвикателства продължат. Три от петте най-големи бизнес области, предвидени за намаляване на бюджета, са свързани с работната сила: 42% ще харчат по-малко за набиране на персонал; 38% ще намалят разходите за заплати, извънреден труд и бонуси; и 37% ще намалят инвестициите в обучение и развитие на персонала.

Забавяне на декарбонизацията

Анкетираните също така това споменават опасения, че цените и несигурността в областта на енергетиката могат да забавят напредъка в борбата с изменението на климата, като изпълнението на ангажиментите за намаляване на въглеродните емисии в момента се счита за по-нисък приоритет от намаляването на разходите за енергия. Над половината (58%) от анкетираните бизнес лидери казват, че цената на енергията може да забави постигането на техните цели за устойчивост и намаляване на въглеродните емисии с една до пет години. Въпреки че намаляването на разходите за енергия е основен приоритет за 61% от компаниите, само 40% в момента имат намаляване на въглеродните емисии в общите си бизнес приоритети.

Енергийна сигурност

83% от бизнес лидерите изразяват загриженост относно сигурността на енергийните доставки на своя бизнес и много от тях предприемат действия за справяне с това. Над една трета (36%) се притесняват от по-нататъшно покачване на разходите за енергия, 31% са обезпокоени от прекъсвания на електрозахранването, а една четвърт от налагане на ограничения в потреблението. В отговор 34% вече са увеличили инвестициите, специално съсредоточени върху подобряване на тяхната енергийна ефективност, а 40% искат да инсталират производство на възобновяема енергия на място, за да станат по-малко зависими от мрежата.

Мортън Вирод, президент на АББ „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, казва: „Бизнесът твърди, че трябва да се изолира от цените на енергията и несигурността и преоценява настоящите и бъдещите планове за разходи. Предприемането на действия за смекчаване на това е ясен приоритет, но това не трябва да бъде катализатор за потенциални въздействия върху работната сила или околната среда. Инвестирането в интелигентни и устойчиви възобновяеми енергийни източници на място и технологии за енергийна ефективност означава, че предприятията могат едновременно да намалят разходите и емисиите си. С правилния подход е възможно индустрията да постигне икономии на разходи, без да жертва конкурентоспособността, работната сила или напредъка към декарбонизация.“

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията нa обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща