Ядрената енергетика е само „частично“ включена в закона за индустрии с нулеви емисии. Възможностите й са значителни

Енергетика / Свят
3E news
1385
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) предложи Закон за индустриите с нетна нула (Net-Zero Industry Act, NZIA), за да се разшири и върху производството на чисти технологии в ЕС, така че да се гарантира, че то е добре подготвено за прехода към чиста енергия. Според организацията за ядрена търговия Nucleareurope обаче документът не признава пълния потенциален принос на сектора.

Комисията заяви, че NZIA като част от индустриалния план на ЕС за Зелената сделка се разглежда като отговор на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ и ще „засили устойчивостта, и конкурентоспособността на производството на технологии с нетна нула в ЕС. Също така, че ще направи европейската енергийна система по-сигурна, ще създаде по-добри условия за привличането на инвестиции за проекти с нулево производство на емисии в Европа, така че общият производствен капацитет на стратегическите технологии на ЕС да се доближи, или да достигне поне 40 % от нуждите до 2030 г.

„Това ще ускори напредъка към климатичните и енергийните цели на ЕС за 2030 г. и прехода към климатична неутралност, като същевременно ще повиши конкурентоспособността на индустрията на ЕС, ще създаде качествени работни места, и ще подкрепи усилията на ЕС да стане енергийно независим.“

Предложеното законодателство се отнася до технологии, които според ЕК ще допринесат значително за декарбонизацията. Те включват: слънчева енергия, вятър, батерии и съоръжения за съхранение, термопомпи и геотермална енергия, електролизери и горивни клетки, биогаз/биометан, улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид, а също така мрежови технологии, технологии за устойчиви алтернативни горива, както и „усъвършенствани технологии за производство енергия от ядрени процеси с минимални отпадъци от горивния цикъл, малки модулни реактори (SMR) и свързаните с тях най-добри в класа си горива".

Сред целите на NZIA е да подобри условията за инвестиране в net-zero технологии чрез „подобряване на информацията, намаляване на административната тежест за създаване на проекти и опростяване на процесите за издаване на разрешителни. Освен това законът предлага да се даде приоритет на стратегически проекти с Net-Zero (с нулеви емисии, или нетна нула б.р.), които се считат за съществени за укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на индустрията на ЕС“.

„Нуждаем се от регулаторна среда, която ни позволява бързо да увеличим мащаба на прехода към чиста енергия“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Законът за промишлеността с нетна нула ще направи точно това. Той ще създаде най-добрите условия за онези сектори, които са от решаващо значение за достигане на нетната нула до 2050 г.: технологии като вятърни турбини, термопомпи, слънчеви панели, възобновяем водород, както и Съхранение на CO2. Търсенето расте в Европа и в световен мащаб. Ние действаме сега, за да сме сигурни, че можем да отговорим на повече от това търсене чрез европейското предлагане."

Предложеният регламент предстои да бъде обсъден и одобрен от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз преди приемането и влизането му в сила.

Ядрената енергия има по-голяма роля

Nucleareurope обаче е на мнение, че ЕК, позовавайки се на SMR (малки модулни реактори, ММР) и усъвършенстваните реактори, само частично включва ядрената енергия в NZIA, се посочва в публикация на world-nuclear-news.

„Въпреки че това е стъпка в правилната посока, Nucleareurope вярва, че може да се постигне много повече чрез включване на ядрения сектор като цяло и третиране на ядрената енергия по същия начин като другите стратегически технологии“, се казва в съобщение на организацията.

„Разбираме, че дискусиите около включването на ядрената енергия в NZIA се оказаха предизвикателни и затова е положително, че се наблюдава поне някакво позоваване на ядрени технологии в текста“, заявява генералният директор на Nucleareurope Yves Desbazeille. „Но за съжаление това не е достатъчно“, допълва той.

„САЩ признаха значението на подкрепата на целия си ядрен сектор, като го включиха в Закона за намаляване на инфлацията. Подкрепяйки европейският ядрен сектор чрез NZIA, ЕС има възможността да ни постави на равна нога с други глобални региони и да остане ключов играч в глобалната конкуренция за чисти технологии“, посочва още Desbazeille.

В отворено писмо от 13 март, призоваващо за включване на ядрената енергия като стратегическа технология в рамките на NZIA, ядрената индустрия отбелязва предимствата на сектора за Net-Zero: „Не само, че ядрената енергия представлява най-големият дял от електроенергийния микс на ЕС (в момента около 25% от цялото произведено електричество и 50% нисковъглеродна електроенергия), европейският ядрен сектор се състои от висококвалифициран производствен капацитет, базиран в ЕС“.

От Nucleareurope отбелязват възможностите и за гарантиране на енергийната устойчивост. „Ядрената индустрия е готова да достави необходимото, за да достигне нетно нула до 2050 г., да гарантира сигурността на доставките, да засили европейската устойчивост и да се справи с достъпността.“

Ядрената енергия е нисковъглероден източник, достъпен 24/7. В момента ядреният сектор осигурява около 50% от нисковъглеродното електричество в Европа. В бъдеще потенциално ще осигурява и големи количества топлина, пара и водород. Това ще помогне на ЕС да постигне целите си за декарбонизация, като същевременно гарантира сигурност на доставките и поддържането на конкурентна индустриална база.

Секторът е важен за  европейската индустрия. Разполага с висококвалифициран производствен капацитет, базиран в ЕС. Веригата на ядрената стойност понастоящем е добре установена в различни държави-членки на ЕС. С годишен оборот от около 100 милиарда евро, секторът има значително пряко и непряко въздействие върху БВП на ЕС (около 500 милиарда евро).

NZIA ще формира картината за индустриалните играчи през следващите години и ще определи степента на стратегическа автономия на ЕС по отношение на ключови технологии, необходими за енергийния преход. В това отношение ядрената индустрия е готова да предостави това, което е необходимо за достигане на Net Zero до 2050 г., да гарантира сигурността на доставките, да засили европейската устойчивост, а също и да се справи с достъпността.

„Въпреки това, без подкрепата на политики като NZIA, това ще направи работата на индустрията много по-трудна, особено в свят, в който други региони подкрепят и насърчават своите ядрени технологии в световен мащаб“, добавя генералният директор на Nucleareurope, Dezbazeille.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща