Прогноза на iBanFirst: Очакваме ЕЦБ да повиши лихвата с 50 базисни пункта до 3% в четвъртък

Икономика / Свят , Финанси
3E news
250
article picture alt description

Няколко са сценариите за утрешното заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ). Най-агресивният сценарий предполага поредица от повишения на лихвения процент с по 50 базисни пункта след м. март и по-бързо намаляване на притежаваните облигации, което би довело до минаване на границата от 1,10 за валутната двойка евро/долар (EUR/USD).

По-малко агресивни сценарии, според глобалния доставчик на финансови услуги,  включват неяснота около това, което ще се случи след заседанието, както и поредица от повишения с по 25 базисни точки в следващите месеци. Това би се отразило с нива под 1,06 за EUR/USD.

Според прогнозата на анализаторите на iBanFirst, ЕЦБ ще затвърди сигналите и ще повиши основните си лихвени проценти с още половин пункт в четвъртък без яснота за развитието в средносрочен план. Ако това се случи, очакванията са за нива от 1,08-1,09 за двойката EUR/USD.

Очакванията за повишаване на основните лихвени проценти с още половин пункт са почти сигурни. Несигурността по отношение на степента на затягане на паричната политика след срещата през м. март обаче остава висока.

Няколко са признаците, че инфлацията се е стабилизирала, противно на първоначалните очаквания. Движещите сили на инфлацията са се променили. През 2022 г. енергията беше основният фактор, отговорен за по-високите цени, но тази година тя ще бъде изместена от храните и печалбите, споделят анализаторите от iBanFirst. Според презентация на ЕЦБ използвана единствено за вътрешна употреба и недостъпна за обществеността, "маржовете на печалба на компаниите по-скоро се увеличават, отколкото да се свиват, както би могло да се очаква при толкова рязко нарастване на производствените разходи". Това означава, че корпоративните печалби сега стимулират инфлацията в по-голяма степен, отколкото заплатите. По-високата инфлация за по-дълъг период от време подпомага удължаването на цикъла на поскъпване.

Наблюдават се притеснения свързани с ръста. Ръстът на БВП на еврозоната за четвъртото тримесечие на 2022 г. беше ревизиран надолу от +0,11% на -0,03% спрямо предходното тримесечие, най-вече поради рязката ревизия на ирландския БВП за четвъртото тримесечие (от +3,5% на едва +0,3% спрямо предходното тримесечие). Освен това, очакванията са данните за кредитите да бъдат слаби.

Относно пазарните очаквания за краен лихвен процент, миналата седмица колебанията бяха около 4%, a в момента са под 3,75% за първи път от 17ти февруари насам (най-вече поради провала на SVB и потенциалните последици върху растежа). Несигурността по отношение на паричната политика вероятно ще остане висока в средносрочен план. Анализаторите на iBanFirst смятат, че ЕЦБ ще потвърди придържането си към актуалните данни за икономиката, като ще се съсредоточи най-вече върху данните за инфлацията, индекси като PMI, новите издания на проучванията на ЕЦБ (Корпоративното телефонно проучване, Проучването на потребителските очаквания, Проучването на професионалните прогностици и др.), постъпващите данни за кредитите и  лихвите по банковите заеми и актуализираната информация за динамиката на безработицата и заплатите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща