Газификацията помага на София да осигури по-чист въздух за хората

Енергетика / България
3E news
914
article picture alt description

Източник: А1, архив.

Благодарение на природния газ и газификацията българската столица се придвижва към по-предни позиции в Европа по показателя чист въздух. Използването на природен газ вместо твърди и течни горива само за миналата година е спестило отделянето на 8 829 тона вредни емисии – 833 тона фини прахови частици и над 7 900 тона киселинни съединения, което има основен принос за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината.

Потребеното количество природен газ на територията на Столична община през 2022 година  доведе до спестяването на над 123 500 тона парникови газове. Това съобщават от газоразпределителната компания "Овергаз". 

Развитието на газификацията в столицата има основен принос за изпълнението на ангажиментите на общината, свързани с намаляване на вредните емисии и осигуряването на по-чист въздух.

Със своята дейност в 32 общини, „Овергаз Мрежи“ АД за година спести отделянето на 18 326 тона вредни емисии, в това число 14 270 тона киселинни съединения, 2 404 тона летливи органични съединения и 1 651 тона фини прахови частици. В резултат на замяната на традиционни горива и електроенергия ежегодно в газифицираните от „Овергаз“ общини се спестяват над 394 000 тона въглеродни емисии.

По данни на Световната здравна организация в нашата страна умират 15 000 души годишно вследствие на замърсен въздух. България е една от страните в ЕС с най-много смъртни случаи, свързани с лошо качество на въздуха. Най-голямо е замърсяването с фини прахови частици в населените места, в които отоплението е предимно на твърди горива – дърва и въглища. Освен висок екологичен ефект, газификацията осигурява подобряване на енергийната ефективност при крайните потребители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща