Все още липсва разбиране за зелените обществени поръчки, които са далеч от основния принцип "най-ниска цена"

Климат / България , Екология
Рая Лечева
269
article picture alt description

Все още липсва разбиране за зелените обществени поръчки, които са далеч от основния принцип "най-ниска цена", коментира пред 3еNews Тодор Попов от Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” на община Габрово. От една страна администрацията не е готова, от друга страна и самите фирми са свикнали с широко възприетия у нас принцип, че печели този, който даде най-ниска цена. Вярно е, че в момента на придобиване цената е в пъти по-висока, но във времето ползите са много повече, коментира Попов. Въпросът често е свързан с поемане на политически риск, защото и при нас в Габрово хората говорят, че сме дали близо 3 млн. лева за осветление и ако не работи, става проблем, но че причините са били назад във времето, не се интересуват. Освен това се опитваме все още да обясним, че тези пари са дошли от частната компания, а не от общината. Ние изплащаме инвестицията от спестените разходи за енергия. С тази поръчка за осветлението на града спестяваме 60% от разходите за електроенергия, което в годините е сериозно постижение. 

От друга страна и фирмите искат да правят по-големи печалби и затова спестяват от използването на по-ефективни, екологични, но скъпи материали. По една от програмите направихме обучение на работниците на фирми, които поставят изолация, но след това коментираха, че отново ще поставят изолацията така както са си работили преди, което също е показателно въпреки усилията и обученията, че все още не сме готови напълно за прилагането на нови практики, коментира Попов.

Общината в момента прави зелени обществени поръчки в почти всяка дейност- социални дейности, здравеопазване, електроенергия, околна среда.

Закупуването на електрически автобуси е скъпо, но пък има дългосрочна икономическа полза за природата и за живота в общината чрез по-ниска цена на километър и обща цена за съответния месец.

Общината поставя машини за събиране на пластмасови бутилки на две места в общината и само за няколко месеца са събрани над 320 000 опаковки или над 74 000 кг., с което общината спестява от такса за депониране на депото за отпадъци. Според експертите депозитната система е изключително полезна и трябва да се въведе на национално ниво, защото общината все още трудно получава разбиране от бизнеса и магазините да се включат в инициативата. Но всички граждани са убедени, че инициативата е добра и че средата им се е подобрила. 

Всички устройства в общината работят с презареждащи се батерии, с  което спестяват емисии. В училищата ползват машини за вода, с което спестяват пари за купуване на пластмасови бутилки поне пет пъти, не изхвърлят толкова много бутилки, с което опазват природата и пият колкото си искат вода.

Все още остава нерешен въпросът как измерваме дела на зелените обществени поръчки. Това е проблем не само в България, но и в Европа, коментира Попов. Дали измерваме дела на обществените поръчки по брой, като стойност или на спестени емисии, все още няма единен механизъм. Положителното в националния регистър за обществени поръчки е, че може да се отбележи дали конкретната поръчка е зелена, докато това в другите страни липсва и имат проблем с отчитането, защото трябва да търсят зелените компоненти във всяка отделна поръчка, каза Попов.

Много е важно да има клаузи за обучение на персонала, защото много от изпълнителите не са съвсем запознати с правилното прилагане на новите технологии. Например в Германия заради грешно поставено оборудване на фотоволтаик не са били постигнати сериозни спестявания, но това се установява в процеса на работа. Проблемът е отстранен, но е важно да има и възможности за последващи и коригиращи действия и това да бъде включено в изискванията към поръчката, твърдят специалистите.

Според Попов е важно да има договори с гарантиран резултат и клаузи за мониторинг. При договори с гарантиран резултат се постига в максимална степен гарантирането на заложения клас или ефективност на мерките. Важно е да се заложи изискване за мониторинг на постигнатите резултати и санкционни клаузи при отклонение от заложеното.

Но основната ни задача е да премахнем разбирането, че най-ниската цена е гаранция за качество и постигнати резултати, смята експертът.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща